Facultaire vertegenwoordigers in de Doctoral School Raad

De decaan (Patrick Van Kenhove) zetelt ambtshalve in de Doctoral School Raad.

Naast hem zetelen een vertegenwoordiger van het ZAP (Maggie Geuens) en een vertegenwoordiger van het AAP (Xavier Walthoff-Borm) in de Raad.