Schematisch overzicht van de faculteit als organisatie

Organisatie van de faculteit

Is bovenstaand organigram niet leesbaar genoeg?
Download hier de PDF ...