Keuzevakken in de 3de bachelor EW

In de derde bachelor EW is er een keuzeruimte van 13 studiepunten.

Deze keuzeruimte moet je invullen met 1 van volgende trajecten: traject 'Economische Wetenschappen' OF traject 'Onderwijs'.

Alle details m.b.t. inhoud van het keuzevak, lesgever, semesterverdeling, onderwijstaal,...  staan weergegeven op de Studiekiezer-pagina van de bachelor EW.

Een beknopt overzicht van beide trajecten staat hieronder weergegeven.

Traject 'Economische Wetenschappen (13 studiepunten):

Je kiest 13 studiepunten uit de volgende 2 modules: 'Keuzeopleidingsonderdelenlijst' + 'Andere keuzemogelijkheden'.

Het is hierbij verplicht om minstens 1 vak uit de eerste module 'Keuzeopleidingsonderdelenlijst' te kiezen. Het is niet verplicht om sowieso uit de tweede module te kiezen, je mag dus ook al jouw keuzevakken uit de eerste module opnemen.

Als jouw interesses leiden tot bijv. 14 of 15 studiepunten aan keuzevakken i.p.v. 13 studiepunten, dan is dat ook toegestaan. Minder dan 13 studiepunten aan keuzevakken opnemen mag niet. Surnumeraire keuzevakken opnemen mag eveneens niet.

module 2.1.1 'Keuzeopleidingsonderdelenlijst'
naam vak stp semester
Economisch Frans III 3 J
Economisch Engels III 3 2
Economisch Duits 3 J
Economisch Spaans 3 J
Een andere taal 3 2
Economisch analyse van migratie 6 2
Transporteconomie 6 2
Inleiding tot het EU-recht 6 1
Development economics 5 1
Rechtseconomie 3 2
Financiële wiskunde 6 2
Economie en ethiek 6 1
Landbouw- en voedingseconomie 6 wordt niet aangeboden in 2024-2025
Sociaal recht 6 2

 

module 2.1.2 'Andere keuzemogelijkheden'
naam vak stp semester
Analytisch boekhouden en kostencalculatie 5 2
Marketing fundamenten 5 2
Organisatietheorie 4 2
Natuurkunde 5 2
Scheikunde 4 2
Bedrijfsfinanciering 6 2
Management accounting 4 1
Onderzoeksmethodiek 5 2
Onderzoeksmethoden II 6 2
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 3 2
Personeelsbeleid 5 2
Elektrotechniek en elektronica 3 2
Materialenleer 3 2
Internationaal portfolio I * 3 1 of 2
Krachtige leeromgevingen 6 1
Bewegen en sport: nu en later  3 2
Ondernemerschap 3 2
Besluitvorming in de Europese Unie 6 1
European Union Trade Policy 5 2
Europese politieke integratie 6 1
Globalisation and Global Governance 5 1
Structuur en Conflict in het Globale Zuiden 6 2
Theorie van de internationale betrekkingen 6 1
Inleiding bestuurskunde 6 1
Fiscaliteit 5 2
Leer ondernemen 3 1
Coaching en diversiteit 3 J
Cocreatie 6 J
Mensenrechten: multidisciplinaire perspectieven 5 2

 * Voor het keuzevak Internationaal portfolio I mag je NIET zelf inschrijven via OASIS. Je schrijft altijd eerst in voor een ander keuzevak uit de lijst hierboven. Kies bij voorkeur een 'lukraak' keuzevak uit het 2de semester om daarna eventueel te vervangen door Internationaal portfolio I, want een tweede semester keuzevak kan nog veranderd worden tot eind februari.
De procedure bij Internationaal portfolio I: wanneer er een activiteit die kadert binnen Internationaal portfolio I (vb. een internationaal event, een internationaal studiebezoek, een internationale bootcamp, ... ) ingericht wordt, dan zal er een oproep gelanceerd worden door de organiserende lesgever (dit gebeurt meestal via UFORA). Na die oproep heb je een beperkt aantal dagen/weken om je kandidaat te stellen. Het aantal inschrijvingen per activiteit is vaak beperkt.
Na selectie door de organiserende lesgever, zal de trajectbegeleider of FSA jou contacteren en jouw curriculum aanpassen. Je voegt Internationaal Portfolio I dus nooit zelf toe via OASIS.

Traject 'Onderwijs' (15 studiepunten):

Je volgt 15 studiepunten 'educatieve' vakken.

naam vak stp semester
Krachtige leeromgevingen 6 1
Initiatie vakdidactiek economie 6 1
Oriëntatiestage economie 3 J

 

 

Gerelateerde inhoud