Keuzevakken in de 3de bachelor EW

In de derde bachelor EW is er een keuzeruimte van 13 studiepunten.

Deze keuzeruimte moet je invullen met 1 van volgende trajecten: traject 'Economische Wetenschappen' OF traject 'Onderwijs'.

Alle details m.b.t. inhoud van het keuzevak, lesgever, semesterverdeling, onderwijstaal,...  staan weergegeven op de Studiekiezer-pagina van de bachelor EW.

Een beknopt overzicht van beide trajecten staat hieronder weergegeven.

Traject 'Economische Wetenschappen (13 studiepunten):

Je kiest 13 studiepunten uit de volgende 2 modules: 'Keuzeopleidingsonderdelenlijst' + 'Andere keuzemogelijkheden'.

Het is hierbij verplicht om minstens 1 vak uit de eerste module 'Keuzeopleidingsonderdelenlijst' te kiezen.

module 'Keuzeopleidingsonderdelenlijst'
naam vak stp semester
Economisch Frans III 3 J
Economisch Engels III 3 2
Economisch Duits 3 J
Economisch Spaans 3 J
Een andere taal 3 2
Economisch analyse van migratie 6 wordt niet aangeboden in 2023-2024
Transporteconomie 6 2
Inleiding tot het EU-recht 6 1
Development economics 5 1
Rechtseconomie 3 2
Geografie van de onderneming 5 2
Financiële wiskunde 6 2
Economie en ethiek 6 wordt niet aangeboden in 2023-2024
Landbouw- en voedingseconomie 6 2
Sociaal recht 6 2

 

module 'Andere keuzemogelijkheden'
naam vak stp semester
Analytisch boekhouden en kostencalculatie 5 2
Marketing I 5 2
Organisatietheorie 4 2
Natuurkunde 5 2
Scheikunde 4 2
Bedrijfsfinanciering 6 2
Management accounting 4 1
Onderzoeksmethodiek 5 2
Onderzoeksmethoden II 6 2
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 3 2
Personeelsbeleid 5 2
Elektrotechniek en elektronica 3 2
Materialenleer 3 2
Krachtige leeromgevingen 6 1
Bewegen en sport: nu en later  3 2
Ondernemerschap 3 2
Besluitvorming in de Europese Unie 6 1
European Union Trade Policy 5 2
Europese politieke integratie 6 1
Globalisation and Global Governance 5 1
Structuur en Conflict in het Globale Zuiden 6 2
Theorie van de internationale betrekkingen 6 1
Inleiding bestuurskunde 6 1
Fiscaliteit 5 2
Leer ondernemen 3 1
Coaching en diversiteit 3 J
Duurzaamheidsdenken 5 J
Cocreatie 6 J
Mensenrechten: multidisciplinaire perspectieven 5 2

 

Traject 'Onderwijs' (15 studiepunten):

Je volgt 15 studiepunten 'educatieve' vakken.

naam vak stp semester
Krachtige leeromgevingen 6 1
Initiatie vakdidactiek economie 6 J
Oriëntatiestage economie 3 J

 

 

Gerelateerde inhoud