Keuzevakken in de master Economics

In de master Economics is er naast de keuze voor een major (18 studiepunten) ook een keuzeruimte van 6 studiepunten.

Alle details m.b.t. inhoud van het keuzevak, lesgever, semesterverdeling, onderwijstaal,...  staan weergegeven op de Studiekiezer-pagina van de master Economics.

Een beknopt overzicht van beide majoren en de keuzeruimte voor 6 studiepunten staat hieronder weergegeven.

Keuze voor een major (18 studiepunten):

Je kiest 1 major: Financiële Instellingen en Markten OF Economisch Beleid. Binnen die major moet je 18 studiepunten aan vakken opnemen. 

Major Financiële instellingen en markten (Financial Institutions and Markets)
naam vak stp semester
Economische analyse van banken (Economics of Banking) 6 1
Economische analyse van financiële markten (Economics of Financial Markets) 6 1
Beleggingsleer (Investment Analysis) 6 1
Institutionele economie (Institutional Economics) 6 2
Monetair beleid (Monetary Policy) 6 1

 

Major Economisch beleid (Economic Policy)
naam vak stp semester
Publieke economie (Public Economics) 6 2
Begrotingsbeleid (Fiscal Policy) 6 2
Milieu- en energiebeleid (Environmental and Energy Policy) 6 1
Internationale handel en migratie (International Trade and Migration)              6 1
Monetair beleid (Monetary Policy) 6 1
Institutionele economie (Institutional Economics) 6 2
Sociaal-economisch beleid (Social Policy) 6 2

 

Vrije keuzeruimte (6 studiepunten):

Je kiest 2x4 studiepunten, of 1x6 studiepunten of 1x12 studiepunten uit onderstaande keuzevakkenlijst en kunt op die manier verder specialiseren binnen de majoren OF iets breder kiezen.

Keuzeopleidingsonderdelen  (Elective Courses)
naam vak stp semester
Internationale handel en migratie (International Trade and Migration) 6 1
Milieu- en energiebeleid (Environmental and Energy Policy) 6 1
Economische analyse van banken (Economics of Banking) 6 1
Economische analyse van financiële markten (Economics of Financial Markets) 6 1
Beleggingsleer (Investment Analysis) 6 1
Publieke economie (Public Economics) 6 2
Begrotingsbeleid (Fiscal Policy) 6 2
Sociaal-economisch beleid (Social Policy) 6 2
Grand Strategy en de multipolaire wereld (Grand Strategy and the Multipolar World) 6 1
Publieke strategie en gedrag (Public Strategy and Behavior) 6 1
Ecologische economie (Ecological Economics) 6 2
Landbouw- en voedingseconomie (Agricultural and Food Economics) 6 2

Sociaal recht (Labour Law and Social Security Law)

6 2
Juridisch kader van milieutechnologie (Legal Framework for Environmental Technology) 6 1
Stedelijke en regionale economie (Urban and Regional Economy) 6 wordt niet aangeboden in 2023-2024
Verzekeringen (Insurances) 6 1
Concurrentiebeleid (Competition and Regulatory Policy) 6 wordt niet aangeboden in 2023-2024
Transporteconomie (Transport Economics) 6 2
Inleiding tot het EU-recht (Introduction to European Union Law) 6 1
Economie en ethiek (Economics and Ethics) 6 wordt niet aangeboden in 2023-2024
Stage (Internship) 6 J
Ontwikkelingseconomie (Economics of Development) 6 1

Gevorderde macro-economie: evenwicht en dynamiek (Advanced Macroeconomics: Equilibrum and Dynamics)

6 2

Gevorderde micro-economie: speltheorie en asymmetrische informatie (Advanced Microeconomics: Game Theory and Asymmetric Information)

6 1

Gevorderde econometrie: niet-lineaire technieken (Advanced Econometrics: Non-linear Methods)

6 1

Netwerken in sociaal-economische systemen (Networks in Socio-economic Systems)

6 2

Onderzoeksseminarie (Research Seminar)

12 2

Krachtige leeromgevingen (Powerful Learning Environments)

6 1

De leraar binnen school en maatschappij (The Teacher within School and Society)

4 1

Psychologie van de adolescentie (Psychology of Adolescence)

4 1

Klasmanagement en reflectie (Classroom Management and Reflection)

4 2

EU and global justice

6 1

Complexity economics and agent-based modelling

6 2

Avanced topics in international macroeconomics

6 2

Quantitative methods for dynamic economics

6 2

 

  • Het opnemen van het keuzevak Stage is aan deadlines gebonden, die verschillen naargelang de periode waarin de student de stage wil afleggen. Meer informatie omtrent het keuzevak Stage vind je hier.

Gerelateerde inhoud