Keuzevakken in de master Economics

In de master Economics is er naast de keuze voor een major (18 studiepunten) ook een keuzeruimte van 6 studiepunten.

Alle details m.b.t. inhoud van het keuzevak, lesgever, semesterverdeling, onderwijstaal,...  staan weergegeven in de studiegids-pagina van de master Economics.

Een beknopt overzicht van beide majoren en de keuzeruimte voor 6 studiepunten staat hieronder weergegeven.

Keuze voor een major (18 studiepunten):

Je kiest 1 major: Financiële Instellingen en Markten OF Economisch Beleid. Binnen die major moet je 18 studiepunten aan vakken opnemen. 

Major Financiële instellingen en markten
naam vak stp semester
Economische analyse van banken 6 1
Economische analyse van financiële markten 6 1
Beleggingsleer 6 1
Institutionele economie 6 wordt niet aangeboden in 2020-2021
Monetair beleid 6 1

 

Major Economisch beleid
naam vak stp semester
Publieke economie 6 2
Begrotingsbeleid 6 2
Milieu- en energiebeleid 6 1
Moderne handelstheorie en migratiebeleid 6 1
Monetair beleid 6 1
Institutionele economie 6 wordt niet aangeboden in 2020-2021
Sociaal-economisch beleid 6 2

 

Vrije keuzeruimte (6 studiepunten):

Je kiest 2x4 studiepunten, of 1x6 studiepunten of 1x12 studiepunten uit module 3.1 OF 3.2 en kunt op die manier verder specialiseren binnen de majoren OF iets breder kiezen.

module 3.1 keuzeopleidingsonderdelen
naam vak stp semester
Moderne handelstheorie en migratiebeleid 6 1
Milieu- en energiebeleid 6 1
Economische analyse van banken 6 1
Economische analyse van financiële markten 6 1
Beleggingsleer 6 1
Publieke economie 6 2
Begrotingsbeleid 6 2
Sociaal-economisch beleid 6 2

 

module 3.2 keuzeopleidingsonderdelen
naam vak stp semester
Grand Strategy en de multipolaire wereld 6 1
Strategisch management en beleid 6 1
Bayesiaanse statistiek 6 2
Landbouw- en voedingseconomie 6 2
Sociaal recht 6 2
Juridisch kader van milieutechnologie 6 1
Stedelijke en regionale economie 6 1
Verzekeringen 6 1
Concurrentiebeleid 6 wordt niet aangeboden in 2020-2021
Transporteconomie 6 2
Inleiding tot het EU-recht 6 1
Economie en ethiek 6 wordt niet aangeboden in 2020-2021
Stage 6 J
Ontwikkelingseconomie 6 1
Gevorderde macro-economie: evenwicht en dynamiek 6 2
Gevorderde micro-economie: speltheorie en asymmetrische informatie 6 1
Gevorderde econometrie: niet-lineaire technieken 6 2
Netwerken in sociaal-economische systemen 6 2
Onderzoeksseminarie 12 2
Krachtige leeromgevingen 6 1
De leraar binnen school en maatschappij 4 1
Psychologie van de adolescentie 4 1
Klasmanagement en reflectie 4 2

 

  • Het opnemen van het keuzevak Stage is aan deadlines gebonden, die verschillen naargelang de periode waarin de student de stage wil afleggen. Meer informatie omtrent het keuzevak Stage vind je hier.

Gerelateerde inhoud