Keuzevakken Business Engineering - Finance- 2020-2021

In de master Business Engineering: Finance hebben studenten in het 1ste masterjaar op 2 vlakken een keuze-ruimte:

  • er moeten 14 studiepunten 'afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen naar keuze' gekozen worden
  • er moeten 6 studiepunten vrije keuze ingevuld worden

Studenten die omwille van hun interesses meer dan 14 studiepunten 'afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen naar keuze' opnemen, mogen hun vrij keuze van 6 studiepunten verminderen 'a rato' van het aantal studiepunten dat ze teveel volgen bij de 'afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen naar keuze'. Het omgekeerde kan niet: minder dan 14 studiepunten aan 'afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen naar keuze' opnemen en dit dan compenseren door meer studiepunten vrije keuze wordt niet toegestaan.

 

Alle details m.b.t. inhoud van het keuzevak, lesgever, semesterverdeling, onderwijstaal,...  staan weergegeven in de studiegids-pagina van de afstudeerrichting Finance. Een samenvatting van de keuzemogelijkheden staat hieronder weergegeven:

 Afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen naar keuze (14 studiepunten)

naam vak stp semester
Financiële modellering 6 2
Gevorderde beleggingsleer 6 2
Economische analyse van financiële markten        6 1
Topics in gevorderde bedrijfsfinanciering 4 2
Onderzoeksproject in bedrijfsfinanciering 4 2
Voortgezet portefeuillebeheer 4 2

 

Vrije keuze (6 studiepunten)

  • Studenten kunnen hun 6 studiepunten keuzevakken invullen uit 1 of 2 modules hieronder. Een vak dat al wordt gevolgd in kader van de 14 studiepunten 'afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen naar keuze' kan niet nog eens gevolgd worden als 'vrije keuze'.
  • Het vak Beheerscontrole in onderstaande lijst wordt modulair georganiseerd (dit is een plichtvak uit de 'modulaire' master Business Economics). Dit vak is in de lijst hieronder aan geduid met '(M)'. Voor modulaire vakken gelden er op vlak van curriculumwijzigingen andere deadlines dan de reguliere deadlines:

      - voor modulaire vakken uit het eerste blok van het 1ste semester geldt dat er na 27 september 2020 geen in- of uitschrijvingen meer worden toegestaan

      - voor modulaire vakken uit het eerste blok van het 2de semester geldt dat er na 14 februari 2021 geen in- of uitschrijvingen meer worden toegestaan.

  • Het opnemen van het keuzevak Stage is ook aan deadlines gebonden, die verschillen naargelang de periode waarin de student de stage wil afleggen. Meer informatie omtrent het keuzevak Stage vind je hier.
module 3.1 Keuze algemene opleidingsonderdelen
naam vak stp semester
Financiële modellering 6 2
Gevorderde beleggingsleer 6 2
Economische analyse van financiële markten 6 1
Topics in gevorderde bedrijfsfinanciering 4 2
Onderzoeksproject in bedrijfsfinanciering 4 2
Voortgezet portefeuillebeheer 4 2
Stage 6 J
Big data 6 1
Projectmanagement 6 1
Financiële econometrie 4 1
Internationaal bankieren en financiële markten 3 2
Datawetenschap voor financiën en verzekeringen 3 2
Beheerscontrole (M) 6 2
Fiscaliteit 5 2
Monetaire economie 5 1
Netwerken in sociaal-economische systemen 6 1
Coaching en diversiteit 3 J
Bewegen en sport: nu en later 3 wordt niet aangeboden in 2020-2021

 

module 3.2 Keuzeopleidingsonderdelen onderwijs
naam vak stp semester
Krachtige leeromgevingen 6 1
Klasmanagement en reflectie 4 2
De leraar binnen school en maatschappij                4 1
Psychologie van de adolescentie 4 1

Gerelateerde inhoud