Keuzevakken in de 3de bachelor TEW

In de derde bachelor TEW is er een keuzeruimte van 18 studiepunten.

Deze keuzeruimte moet je invullen met 1 van volgende trajecten: traject 'Toegepaste Economische Wetenschappen' OF traject 'Onderwijs'.

Alle details m.b.t. inhoud van het keuzevak, lesgever, semesterverdeling, onderwijstaal,...  staan weergegeven in de studiegids-pagina van de bachelor TEW.

Een beknopt overzicht van beide trajecten staat hieronder weergegeven.

Traject 'Toegepaste Economische Wetenschappen' (18 studiepunten):

Je volgt verplicht volgende 3 vakken:

naam vak stp semester
Maatschappelijk verantwoord ondernemen          3 2
Marketing II 3 1
Internationaal zakenwezen 3 1

 

Daarbovenop vul je aan met 9 studiepunten uit onderstaande lijst:

module 2.1.1 keuzelijst
naam vak stp semester
Economische analyse van migratie 6 2
Transporteconomie 6 2
Inleiding tot het EU-recht 6 1
Development economics 5 1
Rechtseconomie 3 2
Geografie van de onderneming 5 2
Economie en ethiek 6 wordt niet aangeboden in 2020-2021
Landbouw- en voedingseconomie 6 2
Arbeid en tewerkstelling 5 1
Sociaal recht 6 2
Bank- en financiewezen 5 2
Inleiding tot economische wereldgeschiedenis 5 2
Inleiding tot het programmeren 5 2
Objectgeoriënteerd programmeren 3 1
Openbare financiën 5 1
Internationale economie 5 1
Econometrie 5 2
Milieu-economie 5 1
Monetaire economie 5 1
Europese economische integratie 5 2
Inleiding bestuurskunde 6 1
Beleidskunde 6 1
ICT recht 3 1
Economisch Frans III 3 J
Economisch Engels III 3 2
Economisch Spaans 3 J
Economisch Duits 3 J
Krachtige leeromgevingen 6 1
Communicatiewetenschap 6 1
Psychologie 5 1
Algemene psychologie 8 1
Inleiding bedrijfspsychologie 5 2
Sociale psychologie 5 2
Ontwikkelingspsychologie 6 1
Actuele maatschappelijke problemen 6 J
Sociale en politieke leerstelsels 5 1
Belgische binnenlandse politiek 5 2
Theorie van de internationale betrekkingen 6 1
Moraalfilosofie 5 1
Sports event management 5 J
Bewegen en sport: nu en later 3 wordt niet aangeboden in 2020-2021
Russisch I 10 1
Inleiding tot de Arabische taalverwerving 10 1
Modern Chinees I 10 1
Modern Japans I 10 1
Italiaanse taalvaardigheid I 5 1
Zweedse taalverwerving 5 1
Wetenschappelijk Engels 3 1 of 2
Coaching en diversiteit 3 J
Gevorderd wetenschappelijk Engels 3 1 of 2
Duurzaamheidsdenken 5 J
Cocreatie 6 J
Mensenrechten: multidisciplinaire perspectieven 5 2

  Traject 'Onderwijs' (18 studiepunten):

Je volgt verplicht volgende 3 'educatieve' vakken:

naam vak stp semester
Krachtige leeromgevingen 6 1
Initiatie vakdidactiek economie                              6 J
Oriëntatiestage economie 3 J

 

 Daarbovenop vul je aan met 3 studiepunten uit onderstaande lijst:

module 2.2.1 keuzelijst
naam vak stp semester
Maatschappelijk verantwoord ondernemen          3 2
Marketing II 3 1
Internationaal zakenwezen 3 1

Gerelateerde inhoud