Keuzevakken in de 3de bachelor TEW

In de derde bachelor TEW is er een keuzeruimte van 18 studiepunten.

Deze keuzeruimte moet je invullen met 1 van volgende trajecten: traject 'Toegepaste Economische Wetenschappen' OF traject 'Onderwijs'.

Alle details m.b.t. inhoud van het keuzevak, lesgever, semesterverdeling, onderwijstaal,...  staan weergegeven in de Studiekiezer-pagina van de bachelor TEW.

Een beknopt overzicht van beide trajecten staat hieronder weergegeven.

Traject 'Toegepaste Economische Wetenschappen' (18 studiepunten):

Je volgt verplicht volgende 3 vakken:

naam vak stp semester
Maatschappelijk verantwoord ondernemen                3 2                
Marketing II 3 1
Internationaal zakenwezen 3 1

 

Daarbovenop vul je aan met 9 studiepunten uit onderstaande lijst:

Keuzelijst
naam vak stp semester
Economische analyse van migratie 6 wordt niet aangeboden in 2023-2024
Transporteconomie 6 2
Inleiding tot het EU-recht 6 1
Development economics 5 1
Rechtseconomie 3 2
Geografie van de onderneming 5 2
Landbouw- en voedingseconomie 6 2
Arbeid en tewerkstelling 5 1
Sociaal recht 6 2
Bank- en financiewezen 5 2
Inleiding tot economische wereldgeschiedenis 5 2
Inleiding tot het programmeren 5 2
Objectgeoriënteerd programmeren 3 1
Openbare financiën 5 1
Internationale economie 5 1
Milieu-economie 4 1
Monetaire economie 5 1
Europese economische integratie 5 2
Inleiding bestuurskunde 6 1
Beleidskunde 6 1
ICT recht 3 1
Accounting en auditing in de publieke en social profitsector 5 1
Economisch Frans III 3 J
Economisch Engels III 3 2
Economisch Spaans I 3 J
Economisch Duits I 3 J
Krachtige leeromgevingen 6 1
Communicatiewetenschap 6 1
Psychologie 5 1
Inleiding bedrijfspsychologie 5 2
Sociale psychologie 5 2
Ontwikkelingspsychologie 6 1
Actuele maatschappelijke problemen 6 J
Sociale en politieke leerstelsels 5 1
Belgische binnenlandse politiek 5 2
Sports event management 5 J
Integriteitsmanagement in de publieke en private sector 5 1
Bewegen en sport: nu en later 3 2
Wetenschappelijk Engels 3 1 of 2
Coaching en diversiteit 3 J
Gevorderd wetenschappelijk Engels 3 1 of 2
Duurzaamheidsdenken 5 J
Cocreatie 6 J
Mensenrechten: multidisciplinaire perspectieven 5 2
Context en nuance. Kritisch reflecteren over actuele thema's 6 1

  Traject 'Onderwijs' (18 studiepunten):

Je volgt verplicht volgende 3 'educatieve' vakken:

naam vak stp semester
Krachtige leeromgevingen 6 1
Initiatie vakdidactiek economie                              6 1
Oriëntatiestage economie 3 J

 

 Daarbovenop vul je aan met 3 studiepunten uit onderstaande lijst:

Keuzelijst
naam vak stp semester
Maatschappelijk verantwoord ondernemen          3 2
Marketing II 3 1
Internationaal zakenwezen 3 1

Gerelateerde inhoud