Keuzevakken in de master Business Economics

In de master Business Economics is er een keuzeruimte van 6 studiepunten.

Alle details m.b.t. inhoud van het keuzevak, lesgever, semesterverdeling, onderwijstaal,...  staan weergegeven in de studiegids-pagina's van de afstudeerrichtingen van Business Economics: Accountancy - Corporate Finance - Marketing

Een beknopt overzicht van de keuzemogelijkheden staat hieronder weergegeven.

 

Studenten kunnen hun 6 studiepunten keuzevakken invullen uit 1 of uit beide modules hieronder. Vakken die reeds als plichtvak worden gevolgd binnen de gekozen afstudeerrrichting, kunnen uiteraard niet nogmaals opgenomen worden als keuzevak.

Alle vakken uit de eerste module (3.1) (met uitzondering van de stage) worden, net zoals de plichtvakken, modulair georganiseerd. Voor modulaire vakken gelden er op vlak van curriculumwijzigingen andere deadlines dan de reguliere deadlines:

- voor modulaire vakken uit het eerste blok van het 1ste semester geldt dat er na 27 september 2020 geen in- of uitschrijvingen meer worden toegestaan

- voor modulaire vakken uit het eerste blok van het 2de semester geldt dat er na 14 februari 2021 geen in- of uitschrijvingen meer worden toegestaan.

Het opnemen van het keuzevak Stage is ook aan deadlines gebonden, die verschillen naargelang de periode waarin de student de stage wil afleggen. Meer informatie omtrent het keuzevak Stage vind je hier.

module 3.1 Opleidingsspecifieke keuzeopleidingsonderdelen
naam vak stp semester
Stage 6 J
Onderzoeksmethoden in bedrijfsfinanciering 6 1
Waardering en risicomanagement 6 1
Gevorderde bedrijfsfinanciering 6 2
Gevorderde financiële analyse 6 1
Consumentengedrag 6 1
Onderzoeksmethoden in marketing: marktonderzoek 6 1
Industriële en internationale marketing 6 2
Marketingcommunicatie 6 1
Business development en strategische verkoop 3 2
Digitale marketing 3 2
Audit 6 1
Beheerscontrole 6 2
Internationale financiële rapporteringsstandaarden 6 1
Onderzoeksmethoden in accountancy 6 1
Consolidatie 3 2
Internationale auditnormen 3 2

 

module 3.2 Algemene keuzeopleidingsonderdelen
naam vak stp semester
Beleggingsleer 6 1
Financiële modellering 6 2
Prijszetting en omzetbeheer                                           6 1
Big data 6 1
Productiestrategie 6 2
Projectmanagement 6 1
Kwaliteitsmanagement 6 2
Economische globalisering 6 2
Milieu-economie en -beleid 6 2
Arbeid en tewerkstelling 6 1
Monetaire theorie en beleid 6 1
Grondige studie: personenbelasting 6 1
Grondige studie: vennootschapsbelasting 6 1
Grondige studie: BTW-wetgeving 6 1
Internationale en Europese fiscaliteit 3 2
Lokale en regionale belastingen 3 1
Fiscale procedure 3 2
Registratie- en successierechten 3 2
Deontologie 3 2
Grondige studie: boekhoudrecht 5 1
Netwerken in sociaal-economische systemen 6 2
Krachtige leeromgevingen 6 1
Klasmanagement en reflectie 4 2
De leraar binnen school en maatschappij 4 1
Psychologie van de adolescentie 4 1

Gerelateerde inhoud