Herinschrijven en indienen curriculum

Studenten die vorig academiejaar ingeschreven waren aan de UGent kunnen zich via OASIS (her)inschrijven voor hun opleiding aan faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Na de inschrijving voor de opleiding, moet de student nog via OASIS zijn/haar curriculum indienen.

Om zich in te schrijven en het curriculum in te dienen moeten studenten onderstaande stappen doorlopen.

De inschrijving en het indienen van het curriculum moet gebeuren vóór 1 oktober 2018. Vanaf 1 oktober is inschrijven enkel nog mogelijk mits toestemming voor laattijdigheid.

  1. (her)inschrijven
  2. curriculum bewerken en indienen
  3. goedgekeurd / geweigerd curriculum, wat nu?

Nieuwe studenten en studenten die in het verleden UGent-student waren (maar vorig academiejaar niet) dienen eerst een online voorinschrijving aan te maken alvorens zich persoonlijk aan te melden bij de inschrijvingsdienst van de UGent.