Double Degree

Double degree is een unieke vorm van uitwisseling. Bij een klassieke (Erasmus-)uitwisseling krijgt de student geen diploma van de buitenlandse gastinstelling. Bij een double degree verwerft de student niet alleen een diploma aan de thuisinstelling, maar ook aan de gastinstelling. Momenteel lopen er 3 double degrees:

  • Double Degree Georg-August-Universität Göttingen (Master TEW)
  • Double Degree Université de Liège (Master HIR)
  • Double Degree University of Nebraska, Omaha (Master HIR, TEW, EW)

 

Double Degree Georg-August-Universität Göttingen (Master Business Economics)

Studenten Business Economics (afstudeerrichting Corporate Finance en Accounting) die in twee jaar tijd zowel een masterdiploma van UGent als van Göttingen willen halen, studeren het eerste jaar in Gent en het tweede jaar in Göttingen. De masterproef wordt tijdens het tweede jaar afgelegd. Hier vind je meer informatie over dit double degree. Indien je interesse voor deze double degree hebt, neem je voor het begin van je master contact op met het International Office.

 

 

Double Degree Université de Liège (Master Business Engineering)

De faculteit ondertekende een akkoord voor Double Degree met de Université de Liège - HEC. Studenten HIR, afstudeerrichting OM en FIN kunnen tijdens hun master een jaar studeren in Luik en het volgende jaar aan FEB. Nadat ze geslaagd zijn voor beide jaren, krijgen ze een dubbel diploma.

De aanvraagprocedure voor Double Degree is dezelfde als voor een Erasmusaanvraag. In je kandidatuurstelling en applicatie dien je duidelijk te vermelden dat je voor het Double degree programma wenst in te schrijven. Het studieprogramma in het kader van Double Degree werd vastgelegd en is hier terug te vinden: double Degree.

 

Double Degree University of Nebraska, Omaha (Master Business Economics, Business Engineering)

Masterstudenten Business Economics die in twee jaar tijd zowel een masterdiploma  Business Economics van UGent als een Master in Business Administration van de University of Nebraska, Omaha, USA willen behalen, studeren het eerste jaar in Gent en het tweede jaar in Omaha. De masterproef wordt tijdens het tweede jaar aan UGent afgelegd.

 

Masterstudenten Business Engineering die in drie jaar tijd zowel een masterdiploma Business Engineering van UGent als een Master in Business Administration van de University of Nebraska, Omaha willen behalen, volgen het eerste masterjaar aan UGent, studeren het tweede jaar in Omaha en volgen in het derde jaar het tweede masterjaar aan UGent inclusief de masterthesis.

 

Uitgebreide informatie over de voorwaarden en het programma

 

Indien je interesse hebt voor dit Double Degree, neem dan voor het begin van je master contact op met het International Office. (veronique.lecluse@ugent.be)