Wanneer kan je in het buitenland studeren?

Om in het buitenland te kunnen studeren moet je aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:

 • Voorwaarden

  • Op het ogenblik van kandidaatstelling min. 120 ects opgenomen hebben aan de faculteit EB.

  • Op het ogenblik van vertrek geslaagd zijn voor 120 ects van Ba1 en Ba2.

  • Een studieprogramma van 30 ects per semester aan de partnerinstelling kunnen samenstellen.

Een vak waarvoor je werd gedelibereerd, wordt beschouwd als een vak waarvoor je credits hebt verworven.

Studenten die via een schakel- of voorbereidingsjaar in de opleiding zijn ingestroomd, dienen niet aan de 120 ects-regel te voldoen. Ze dienen wel voor het volledige schakel- of voorbereidingsjaar geslaagd te zijn om op uitwisseling te kunnen vertrekken.

 

 • Uitzondering
  • Studenten die niet geslaagd zijn voor 120 ects kunnen een uitzondering aanvragen: een uitzondering wordt enkel overwogen indien niet-geslaagd voor max. 2 vakken én max. 12 ects van Ba1 en Ba2.
  • Studenten kunnen een uitzondering aanvragen om minder dan 30 ects per semester op te nemen (Een minimum van 24 ects blijft van toepassing).
  • Studenten in een voorbereidings- of schakelprogramma dienen hiervoor volledig geslaagd te zijn voor ze op uitwisseling kunnen vertrekken

 

De gekozen studierichting bepaalt hoe lang je naar het buitenland kan en wanneer:

 • HW: 3e Bachelor (1e semester) en/of 1e semester Master (1e semester)
 • BPM: 3e Bachelor (1e semester) en/of 1e semester Master (1e semester)
 • TEW: 3e Bachelor (semester of jaar) en/of Master (semester)
 • EW: 3e Bachelor (semester) en/of Master (semester)
 • HIR: 3e Bachelor (semester of jaar) en/of Master (semester of jaar)
 • Master Algemene Economie (1e semester)
 • Master Bedrijfseconomie (1e semester)