GIT voor interne studenten

1. GIT reglement

Vooraleer je jouw GIT samenstelt en indient, moet je eerst grondig het GIT-reglement doornemen.

In het GIT reglement lees je onder andere na onder welk type GIT je valt, hoeveel studiepunten je mag opnemen, welke vakken je wel en niet mag opnemen (verplichte volgtijdelijkheid), …

Een curriculum dat niet conform het GIT-reglement is samengesteld zal door de curriculumcommissie niet worden goedgekeurd.

2. GIT aanvragen: deadlines, inbrengen in oasis en voorleggen aan de curriculumcommissie

GIT-Handleidingen

Per opleiding is er een stap-voor-stap handleiding uitgeschreven over hoe je kan (her)inschrijven, je GIT in OASIS kan inbrengen en je GIT kan voorleggen aan de curriculumcommissie.

  • Studenten die een GIT opnemen in de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management: handleiding GIT BPM
  • Studenten die een GIT opnemen in de opleiding Economische Wetenschappen / Economics: handleiding GIT EW
  • Studenten die een GIT opnemen in de opleiding Handelsingenieur / Business Engineering: handleiding GIT HIR
  • Studenten die een GIT opnemen in de opleiding Handelswetenschappen: handleiding GIT HW
  • Studenten die een GIT opnemen in de opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen / Business Economics: handleiding GIT TEW

 

Praktische informatie en filmpjes over inschrijven en curriculum indienen via OASIS vind je hier.

3. Begeleiding bij de start van het academiejaar (na de puntenbekendmaking 2de zit)

Individuele begeleiding op afspraak

Je bent NIET VERPLICHT een afspraak vast te leggen voor het samenstellen van jouw GIT, maar in vele gevallen is het wel aangewezen om hierover een gesprek te hebben met een medewerker van het monitoraat.

Let op: Een afspraak vastleggen kan je niet zomaar bij om het even wie en er wordt van jou eveneens een minimale voorbereiding verwacht!

Hoe en bij wie je een afspraak kan vastleggen en wat je minimaal moet voorbereiden, lees je hier na.

 

Begeleiding zonder afspraak

Op donderdag 13 september zijn studie- en trajectbegeleiders van 13u30 tot 16u aanwezig om de eerste vragen omtrent het verderzetten van jouw studies op te vangen. Je kunt op dat moment zonder afspraak bij hen terecht in de Tweekerkenstraat 2, gebouw Hoveniersberg, gelijkvloers.

Na 13 september is begeleiding zonder afspraak niet meer mogelijk. Om korte vragen te stellen zal je wel op bepaalde momenten telefonisch contact kunnen opnemen met de trajectbegeleiders. Het is niet de bedoeling om tijdens de ‘telefonische consultaties’ een volledige bespreking van jouw GIT te voeren (hiervoor dienen de individuele afspraakmomenten – zie hierboven).

Wanneer die 'telefonische consultaties' doorgaan vind je hier terug.