GIT voor interne studenten

1. GIT reglement

Vooraleer je jouw GIT samenstelt en indient, moet je eerst grondig het GIT-reglement doornemen.

In het GIT reglement lees je onder andere na onder welk type GIT je valt, hoeveel studiepunten je mag opnemen, welke vakken je wel en niet mag opnemen (verplichte volgtijdelijkheid), …

Een curriculum dat niet conform het GIT-reglement is samengesteld zal door de curriculumcommissie niet worden goedgekeurd.

2. GIT aanvragen: deadlines, inbrengen in oasis en voorleggen aan de curriculumcommissie

GIT-Handleidingen

Per opleiding is er een stap-voor-stap handleiding uitgeschreven over hoe je kan (her)inschrijven, je GIT in OASIS kan inbrengen en je GIT kan voorleggen aan de curriculumcommissie.

 • Studenten die een GIT opnemen in de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management: handleiding GIT BPM
 • Studenten die een GIT opnemen in de opleiding Economische Wetenschappen / Economics: handleiding GIT EW
 • Studenten die een GIT opnemen in de opleiding Handelsingenieur / Business Engineering: handleiding GIT HIR
 • Studenten die een GIT opnemen in de opleiding Handelswetenschappen: handleiding GIT HW
 • Studenten die een GIT opnemen in de opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen / Business Economics: handleiding GIT TEW

 

Praktische informatie en filmpjes over inschrijven en curriculum indienen via OASIS vind je hier.

3. Begeleiding bij de start van het TWEEDE SEMESTER

3a. Curriculumwijziging

Waarmee rekening houden bij het wijzigen van een curriculum?
Bij het wijzigen van jouw curriculum dien je met een aantal zaken rekening te houden:

 • GIT-reglement: hou rekening met de maximumgrenzen, de gelijktijdigheidsvereisten en de gevolgen van de curriculumwijziging op het verdere verloop van jouw studies. Het GIT-reglement kan je hieronder terugvinden.
 • De examenresultaten van het eerste semester: indien je heel wat opleidingsonderdelen uit het eerste semester dient te hernemen in tweede zittijd, dan is het niet opportuun om jouw curriculum te "verzwaren". In dat geval kan je eventueel overwegen om een aantal opleidingsonderdelen uit tweede semester te schrappen. Indien je uitstekende resultaten hebt behaald, dan kan je misschien iets meer "risico" nemen door opleidingsonderdelen toe te voegen in het tweede semester. Hou steeds rekening met de haalbaarheid van jouw GIT!
 • Leerkrediet: hou rekening met de stand van jouw leerkrediet. Alle informatie daaromtrent en de huidige stand van je leerkrediet kan je steeds raadplegen op http://studentenportaal.vlaanderen.be

Hoe aanvragen?
Een curriculumwijziging kan op twee manieren worden aangevraagd:

 • Een curriculumwijziging kan per e-mail aangevraagd worden. Indien je ons per e-mail (vanuit jouw UGent-mail!!) doorgeeft welke wijziging je in jouw curriculum wenst door te voeren (duidelijk vermelden welke vakken je wenst te schrappen en/of toe te voegen), dan kunnen wij het voor jou verder online afwerken.
 • Indien je wenst langs te komen op gesprek om jouw traject en curriculumwijziging te bespreken, dan dien je een afspraak in te plannen via de online reservatiemodule op Minerva (zie punt 3c).

Bij wie aanvragen?

 • Studenten in een modeltraject kunnen de wijziging van hun curriculum (vb. wijziging keuzevak) via hun UGent-mail aanvragen bij de facultaire studentenadministratie ()
 • Studenten in een geïndividualiseerd traject (GIT) kunnen de wijziging van hun curriculum via hun UGent-mail aanvragen bij de trajectbegeleiders:

Tot wanneer aanvragen?
Wijzigingen voor opleidingsonderdelen uit het tweede semester of voor jaarvakken dienen uiterlijk op 28 februari 2019 aangevraagd te worden.
Om er zeker van te zijn dat jouw curriculumaanpassing tijdig in OASIS geregistreerd wordt, vraag je die best tijdig aan.
Een wijziging m.b.t. opleidingsonderdelen uit het eerste semester is niet langer mogelijk.

 

3b. Studieverandering

Je hoeft niet te wachten tot de start van volgend academiejaar om van studie te veranderen. Het is mogelijk om nu nog in het tweede semester in te stappen in een andere opleiding. Wens je dit te doen, dan moet de administratieve procedure op 28 februari 2019 volledig afgerond zijn.

Je bent nog niet zeker of je van opleiding wenst te veranderen?
Indien je twijfelt of je een andere opleiding zou aanvatten, dan kan je steeds bij ons terecht voor een verkennend gesprek. Gelieve daartoe via de online reservatiemodule op Minerva een afspraak in te plannen met jouw trajectbegeleider (zie punt 3c).

 • Indien je momenteel bent ingeschreven in HW/BPM, dan kan je terecht bij Charlotte Torck
 • Indien je momenteel bent ingeschreven in EW/Economics, TEW/Business Economics, HIR/Business Engineering, dan kan je terecht bij Frauke Cuelenaere
 • Indien je momenteel bent ingeschreven in MAE/MBE/Fiscaliteit, dan kan je terecht bij Laure Janssens.

Je bent zeker dat je van opleiding wenst te veranderen?

 • Indien je verandert naar een opleiding die niet wordt aangeboden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde, dan neem je best direct contact op met de trajectbegeleider van de "nieuwe" opleiding.
 • Indien je binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde wenst te veranderen van opleiding, dan is het afhankelijk welke studieverandering je wenst te doen:
  • Verander je tussen HW en BPM, dan kan je terecht bij Charlotte Torck
  • Verander je tussen EW, TEW en HIR, dan kan je terecht bij Frauke Cuelenaere
  • Verander je van EW, TEW of HIR naar HW of BPM (of omgekeerd), dan kan je zowel bij Charlotte Torck als bij Frauke Cuelenaere terecht.

Gelieve in dat geval via de online reservatiemodule op Minerva een afspraak in te plannen (zie punt 3c).

 

3c. Afspraak vastleggen via Minerva

Gezien de drukte bij aanvang van het tweede semester, worden afspraken voor de periode van maandag 11 februari t.e.m. donderdag 28 februari via Minerva vastgelegd (niet telefonisch of per mail!). Vanaf maandag 4 februari wordt de reservatiemodule geactiveerd en kan je zelf online jouw afspraak inplannen. Dit doe je via de online reservatiemodule op Minerva als volgt:

Stap 1: Ga op Minerva naar de Facultaire Infosite Economie en Bedrijfskunde (code F)
Stap 2: Klik op "Reservaties"
Stap 3: Klik op de naam van de trajectbegeleider bij wie je een afspraak moet maken
Stap 4: Klik onderaan de volgende pagina (nadat je die doorgelezen hebt) op "Ga door met de reservatie procedure"
Stap 5: Je krijgt nu een agendaweergave te zien die standaard ingesteld staat op "week" weergave. Met de pijltjes linksboven de agenda kan je scrollen in de weken, met de schuifbalk rechts kan je scrollen binnen de uren van de dagen. Kies op deze manier de dag en het tijdsblok dat je wil reserveren.
Enkel blauwe blokken zijn nog vrije reservatiemomenten, een rode blok is reeds ingenomen door een medestudent.
Is de plaats nog vrij? Klik 1 keer met je muis op dit tijdsblok. Klik op OK om te bevestigen of op annuleren als je toch een ander blok wil kiezen.
Stap 6: Na bevestiging van het gekozen tijdsblok krijg je ook nog een bevestigingsmail van je reservatie op je UGent-mailadres.

BELANGRIJK: geen bevestigingsmail is dus geen geldige reservatie!!!


Om een afspraak te annuleren herhaal je stap 1 t.e.m. 3. Klik nu onderaan de pagina op "Pas deze reservatie aan". Zoek je gekozen tijdsblok terug door te scrollen. Kies rechtsboven de agenda voor de "dag-weergave". Klik je gekozen tijdsblok aan (eventueel moet je opnieuw scrollen om dit te vinden of opnieuw over het tijdsblok "zweven" met de muis). Achteraan je tijdsblok zie je nu een rood kruisje/vuilbakje staan. Klik hierop en bevestig met OK. De reservatie is nu verwijderd. Je kan nu desgewenst een ander tijdsblok kiezen.