GIT voor interne studenten

1. GIT reglement

Vooraleer je jouw GIT samenstelt en indient, moet je eerst grondig het GIT-reglement doornemen.

In het GIT reglement lees je onder andere na onder welk type GIT je valt, hoeveel studiepunten je mag opnemen, welke vakken je wel en niet mag opnemen (verplichte volgtijdelijkheid), …

Een curriculum dat niet conform het GIT-reglement is samengesteld zal door de curriculumcommissie niet worden goedgekeurd.

2. GIT aanvragen: deadlines, inbrengen in oasis en voorleggen aan de curriculumcommissie

GIT-Handleidingen

Per opleiding is er een stap-voor-stap handleiding uitgeschreven over hoe je kan (her)inschrijven, je GIT in OASIS kan inbrengen en je GIT kan voorleggen aan de curriculumcommissie.

  • Studenten die een GIT opnemen in de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management: handleiding GIT BPM
  • Studenten die een GIT opnemen in de opleiding Economische Wetenschappen: handleiding GIT EW
  • Studenten die een GIT opnemen in de opleiding Handelsingenieur / Business Engineering: handleiding GIT HIR
  • Studenten die een GIT opnemen in de opleiding Handelswetenschappen: handleiding GIT HW
  • Studenten die een GIT opnemen in de opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen / Business Economics: handleiding GIT TEW

 

Praktische informatie en filmpjes over inschrijven en curriculum indienen via OASIS vind je hier.

3. Begeleiding tijdens de zomer

Tijdens de zomer (vóór de puntenbekendmaking van de tweede zittijd) kan je bij de trajectbegeleiders enkel terecht op afspraak.
Een afspraak maak je bij voorkeur telefonisch. Doe je dit per mail, gelieve dan direct een aantal exacte data en tijdstippen door te geven waarvoor een afspraak jou schikt.
De contactgegevens van de trajectbegeleiders vind je hier.