Info voor studenten die heroriënteren

Heroriënteer je naar één van de "basisopleidingen" aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde?

De faculteit Economie en Bedrijfskunde biedt vijf "basisopleidingen" aan:

  • Bestuurskunde en Publiek Management (BPM)
  • Economische Wetenschappen / Economics (EW)
  • Handelswetenschappen (HW)
  • Toegepaste Economische Wetenschappen / Business Economics (TEW)
  • Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur / Business Engineering (HIR)

Indien je vorig academiejaar ingeschreven was in een andere opleiding, andere faculteit, andere universiteit, ... en dit academiejaar de overstap maakt naar één van onze "basisopleidingen", lees dan op deze pagina hoe je jouw overstap kan regelen.

 

1. Opbouw van de opleidingen

Vooraleer je inschrijft in één van deze "basisopleidingen", dien je jou vertrouwd te maken met de structuur en de opbouw van onze opleidingen:

A. Studiegids

Via de studiegids kan je voor elke opleiding aan de UGent het opleidingsprogramma bekijken. Binnen het opleidingsprogramma kan je per vak telkens de studiefiche oproepen, die meer informatie over het opleidingsonderdeel bevat.

Ga naar http://studiegids.ugent.be > sorteer op faculteit: 'faculteit Economie en Bedrijfskunde' > selecteer de opleiding waarvoor je wenst in te schrijven. Kies je bvb. een bachelor-opleiding, dan kan je in de linkerkolom kiezen voor ‘eerste jaar van MT1’, ‘tweede jaar van MT1’,… Op die manier kan je de verschillende modeltrajectjaren afzonderlijk bekijken en kan je snel nagaan welke vakken er precies tot eerste bachelor, tweede bachelor of derde bachelor behoren.

B. Keuzevakken

In sommige opleidingen dien je keuzevakken op te nemen in jouw curriculum. Per opleiding werd een keuzevakkenlijst per opleiding samengesteld die je kan terugvinden op de facultaire website www.ugent.be/eb > alles voor studenten > onder facultaire studentenadministratie.

2. Vrijstellingen

Indien je zou merken dat de opleiding die je aan onze faculteit wil volgen, vakken bevat die inhoudelijk al aan bod zijn gekomen in jouw vorige opleiding, dan kan je voor die vakken eventueel vrijstellingen aanvragen.

Je hoeft nog niet officieel ingeschreven te zijn voor de opleiding om een vrijstellingsaanvraag te kunnen indienen! M.a.w. de officiële inschrijving en de vrijstellingsaanvraag staan los van elkaar. Wél dien je al een credit behaald te hebben voor het opleidingsonderdeel op basis waarvan je de vrijstelling aanvraagt.

Meer informatie over het aanvragen van vrijstellingen (hoe, wanneer, deadlines, ...)  lees je hier na.

3. Geïndividualiseerd Traject (GIT)

Indien je een aantal vrijstellingen kan bekomen, dan kan je overwegen om een GIT op te nemen. Heb je bijvoorbeeld vrij veel vrijstellingen verkregen voor vakken uit 1e bachelor, dan heb je in jouw curriculum ruimte om in academiejaar 2018-2019 reeds een aantal vakken uit een hoger jaar op te nemen. In dat geval zal je dus een GIT of "geïndividualiseerd traject" opnemen.

Laat dit duidelijk zijn: je bent in geen enkel geval verplicht om een GIT op te nemen. Afhankelijk van het aantal verkregen vrijstellingen is het soms beter om enkel 1e bachelor af te werken (met slechts een paar vrijstellingen), zonder dat je daarbij al vakken uit een hoger jaar opneemt. Op die manier kan je de komende academiejaren een "modeltraject" volgen, zonder je zorgen te moeten maken over de nadelen van een GIT.

Indien je toch een GIT zou opnemen dan dien je een aantal documenten door te nemen, alvorens je jouw traject samenstelt.

A. GIT-reglement

Vooraleer je jouw GIT samenstelt en indient, dien je eerst grondig het GIT-reglement door te nemen. In het GIT reglement kan je nalezen onder welk type GIT je valt, hoeveel studiepunten je mag opnemen, welke vakken je wel en niet mag opnemen (verplichte volgtijdelijkheid), …

Een curriculum die niet conform het GIT-reglement is samengesteld zal door de curriculumcommissie niet worden goedgekeurd.

GIT-reglement 2018-2019

B. Gouden tips om een goed GIT te bepalen

Naast de verplicht te volgen regels (die beschreven zijn in het GIT-reglement) dien je nog met een aantal andere zaken rekening te houden bij het samenstellen van je GIT.

Zo neem je bv. best niet al te veel hooi op je vork, dien je rekening te houden met mogelijke les- en examenoverlap en probeer je voor een evenwichtige semesterspreiding te zorgen.

Hou ook rekening met aanbevolen volgtijdelijkheid (neem dus eerst vakken op van het laagste modeltraject en vul dan pas aan met vakken uit een hoger modeltraject) en wees waakzaam over bindende voorwaarden die kunnen opgelegd worden bij slechte resultaten.

Gouden tips voor een goed GIT

4. Praktisch: inschrijven en curriculum indienen

A. Inschrijven

Hoe je kan inschrijven, is afhankelijk van het feit of je in academiejaar 2017-2018 reeds aan de UGent student was of niet.

Inschrijven voor heroriënteerders

B. Curriculum indienen

Nadat je bent ingeschreven, kan je in OASIS jouw curriculum samenstellen en indienen.
Let op: OASIS heeft soms tot 24u nodig om jouw inschrijving te erkennen alvorens je vakken in jouw curriculum kunt toevoegen of schrappen. Probeer daarom uiterlijk op 28 september ingeschreven te zijn, zodat je de deadline voor het indienen van jouw curriculum kan halen (zie punt 5 “Deadlines voor inschrijving + samenstelling curriculum”).

Studenten die een GIT opnemen, dienen éérst hun vrijstellingen aan te vragen en stellen dán pas hun curriculum samen in Oasis. De vakken waarvoor je een vrijstelling aanvraagt, voeg je eveneens toe in het curriculumvoorstel dat je in Oasis zal inbrengen.

Curriculum samenstellen en voorleggen

5. Deadlines voor inschrijving + samenstellen/wijzigen curriculum

A. Inschrijving voor de opleiding

De inschrijvingsdeadline voor opleidingen aan de UGent is 30 september 2018.

Ben je op die datum nog niet ingeschreven voor de opleiding(en) die je wenst te volgen, dan moet je een laattijdige toelatingsprocedure volgen. Deze procedure staat beschreven op volgende website: http://www.ugent.be/nl/studeren/inschrijven/laattijdige-inschrijving.htm
Je kunt de procedure voor laattijdige inschrijving doorlopen tot en met 14 november 2018. Indien je nog na die deadline wenst in te schrijven, dan kan dat enkel nog voor vakken van het 2de semester en mits toestemming van de faculteit. Vanaf 1 maart is geen enkele inschrijving meer mogelijk voor academiejaar 2018-2019.

B. Samenstellen curriculum

De deadline voor het samenstellen van het curriculum is 30 september 2018. Dit wil zeggen dat je ten laatste tegen die datum jouw curriculum in OASIS moet voorgelegd hebben ter goedkeuring. Indien je laattijdig voor de opleiding bent ingeschreven, dan vragen we om binnen de 48u na inschrijving jouw curriculum samen te stellen en het voor te leggen ter goedkeuring.

C. Wijzigingen aan een samengesteld curriculum:

Werd jouw curriculum goedgekeurd maar wil je toch nog een wijziging, dan kan je dat niet meer zelf in OASIS aanvragen. Je dient hiervoor contact op te nemen met de trajectbegeleiders.

  • Wijzigingen m.b.t. 1ste semestervakken (bijv. toevoegen, verwijderen, vervangen,…) kunnen aangevraagd worden tot en met 14 november 2018.
  • Wijzigingen m.b.t. 2de semestervakken (bijv. toevoegen, verwijderen, vervangen,…) kunnen aangevraagd worden tot en met 28 februari 2019.

6. Vragen en/of afspraak vastleggen?

Heb je na het grondig doornemen van alle bovenstaande informatie toch nog vragen of wil je graag een afspraak maken om jouw overstap te bespreken, neem dan contact op met de curriculummanager: Annelies Roegiers