Ouderavond

Studeren aan de universiteit is een grote stap. Niet alleen voor uw zoon of dochter, maar ook voor u (als ouder) brengt de nieuwe leeromgeving een hele aanpassing met zich mee.

Ouderavond 2016De faculteit Economie en Bedrijfskunde organiseert jaarlijks in november een infoavond voor alle ouders van nieuwe eerstejaarsstudenten.

Op deze ouderavond lichten wij u het opleidingstraject van de faculteit toe. Maak kennis met de plaats waar uw zoon of dochter overdag te vinden is: in het auditorium, in de bibliotheek, in de studentenfoyer, … Ontmoet ook onze lesgevers tijdens een informele drink. Verwacht geen individuele voortgangsrapporten (zoals een ‘oudercontact’), maar wel een globale kennismaking met de onderwijsinstelling van uw zoon of dochter.

De datum voor de ouderavond van 2021 wordt in de loop van het najaar gecommuniceerd.