Studiedagen voor leerkrachten secundair onderwijs

Jaarlijks organiseert de faculteit Economie en Bedrijfskunde één tot twee studiedagen voor leerkrachten uit het secundair onderwijs.

De studiedag in 2019 gaat door op:

Programma

Studiedag Accounting Education: Actief leren!

 • 08.30 u.  Onthaal
 • 09.00 u.  Verwelkoming door vicerector Mieke Van Herreweghe
 • 09.15 u.  De educatieve master: cluster economie (dr. Evelien Opdecam)
 • 10.15 u.  Koffiepauze
 • 10.45 u.  Robotic Accounting (prof. dr. Patricia Everaert)
 • 12.00 u.  Broodjeslunch
 • 13.00 u.  Hot topics in accounting (prof. Jan Verhoeye)
 • 14.00 u.  Workshop 1 (naar keuze)
 • 15.15 u.  Koffiepauze
 • 15.45 u.  Workshop 2 (naar keuze)
 • 17.00 u.  Einde

Inhoud

De educatieve master

Vanaf academiejaar 2019-2020 wordt de specifieke lerarenopleiding (SLO) vervangen door de ‘educatieve masteropleiding'. Dit heeft implicaties voor de opleiding en de stage, maar ook voor de doorstroom naar het lerarenberoep en de vereiste bekwaamheden. Tijdens deze uiteenzetting zal er uitvoerig ingegaan worden op de veranderingen en de implicaties.

Robotic Accounting

Robotic accounting zorgt ervoor dat verantwoordingsstukken zonder manuele handelingen in het boekhoudsysteem terecht komen. Hoe werkt een geautomatiseerd “purchase-to-pay” proces in een bedrijf?  En wat kan de accountant aanvangen met de vrijgekomen tijd, bij een automatische scanning van facturen?  In deze sessie zullen de mogelijkheden van digitalisering binnen accounting in beeld gebracht worden en gaan we ook in op de veranderende rol van de accountant.

Hot topics in accounting

In deze sessie zal de voorzitter van de CBN ingaan op enkele actuele onderwerpen en/of topics waar bijzonder veel vraag naar is vanuit het secundair onderwijs.

Workshops

Veranderingen binnen het boekhoudrecht (mevr. Els De Wielemaker)

Hier gaan we dieper in op hervormingen binnen vennootschapsboekhouden. Vanuit de verschillende leerplannen (ASO/TSO) worden de belangrijkste thema’s belicht en uitgediept.

Quiz 4 op een rij voor accounting (prof. dr. Patricia Everaert i.s.m. een masterproefstudent)

Actief leren aan de hand van een korte quiz: hoe pak je dit als leerkracht het beste aan?  Wat is de meerwaarde van een quiz binnen de lessen boekouden en hoe kan je variëren in formaat, zodat een quiz nooit dezelfde lijkt? Van low-tech to high-tech, verschillende quiz-formaten worden voorgesteld, alsook de variant “vier op een rij”.

De deeleconomie interactief aangepakt (mevr. Elke Minnaert i.s.m. studenten SLO)

Deeleconomie is een socio-economisch systeem dat de laatste jaren sterk aan belangstelling en populariteit wint. Consumenten gaan goederen en diensten delen. Het gezamenlijk consumeren staat dan ook centraal in dit systeem. De bekendste voorbeelden zijn AirBNB, Couchsurfing, Uber, Cambio, Deliveroo, Ubereats, Repair Café, boekenruilkastjes en Wikipedia. Met pasklaar didactisch materiaal op maat van jongeren uit de derde graad ASO wordt deze workshop interactief aangeboden.

Klankbordgroep (dr. Evelien Opdecam)

De educatieve master zal heel wat uitdagingen bieden aan de opleiding en aan het werkveld. Op een actieve wijze wordt er aan de klankbordgroep gevraagd om hun mening te geven over de vernieuwingen en het plan van aanpak. Neem jij ook deel aan deze discussie?

Smart games binnen boekhouden en economie (mevr. Machteld Hebberecht en mevr. Laura Claeys i.s.m. studenten SLO)

Er worden twee spelen voorgesteld: “Wie zijn de fans van de RR en de balans?” & “brexit battle”. “Wie zijn de fans van de RR en de balans?” is een kennisspel, gebaseerd op “Wie is het?”. In duo’s proberen de spelers door ja/neen vragen de juiste balans- en resultatenrekening- rubrieken te achterhalen. De “brexit battle” is een manier om het moeilijke brexitthema binnen te brengen in een klascontext. Kom deze spelen ontdekken.

Inschrijven

Deelname is gratis, maar online inschrijven is verplicht: https://eventmanager.ugent.be/studiedagFEB

Studiemateriaal

De handouts en het gebruikte spelmateriaal worden na de studiedag online beschikbaar gesteld via een versleutelde pagina op de website www.accountingeducation.ugent.be.

Locatie

De studiedag gaat door in bibliotheek De Krook, zaal De Blauwe Vogel, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent. De ingang bevindt zich langs de zijkant, links naast de hoofdingang van de bibliotheek.  

 

Hoe bereik je De Krook? Raadpleeg de website www.dekrook.be/bereikbaarheid.

Contact

Dhr. Grégory Maes

+32 (0)9 264 33 08