Studiedagen voor leerkrachten secundair onderwijs

De oorspronkelijke studiedag van 30 april 2020 werd geannuleerd in het kader van de corona-maatregelen. Deze studiedag wordt integraal verplaatst naar 8 oktober 2020 (zie hieronder) en gaat volledig digitaal door.

Jaarlijks organiseert de faculteit Economie en Bedrijfskunde één tot twee studiedagen voor leerkrachten uit het secundair onderwijs.

De studiedag in 2020 gaat door op:

 • donderdag 8 oktober 2020 (Accounting Education: nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen) > schrijf je online in!

Programma

Digitale studiedag Accounting Education: nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen

 • 09.00 u.  Verwelkoming door professor Evelien Opdecam
 • 09.15 u.  NABO: Nieuwe aanpak boekhoudonderricht (Prof. Patricia Everaert, prof. Evelien Opdecam, en mevr. Laura Claeys)
 • 10.15 u.  Pauze
 • 10.45 u.  Boekhouden op basis van het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (Prof. Patricia Everaert)
 • 12.00 u.  Pauze
 • 13.00 u.  Verwelkoming door professor Patrick Van Kenhove, decaan
 • 13.10 u.  Warmer welkom (mevr. Elke Minnaert)
 • 13.45 u.  Hot topics in accounting (Prof. Jan Verhoeye)
 • 14.30 u.  Workshop 1 (naar keuze)
 • 15.30 u.  Pauze
 • 16.00 u.  Workshop 2 (naar keuze)
 • 17.00 u.  Einde

Inhoud

NABO: Nieuwe aanpak boekhoudonderricht

Er werd een nieuwe aanpak ontwikkeld om leerlingen kennis te laten maken met boekhouden. Om na te gaan of de nieuwe manier van boekhoudonderricht een verbetering vormt ten opzichte van de huidige didactische aanpak werd een empirisch onderzoek opgezet in een aantal pilootscholen in Vlaanderen. Deze nieuwe methode wordt toegelicht en ervaringen uit de praktijk worden gedeeld.

Robotic Accounting

Tijdens deze sessie zullen de deelnemende leerkrachten inzicht krijgen in de vertaling van het wetboek vennootschappen en verenigingen in de boekhouding. Volgende onderwerpen zullen onder meer aan bod komen: inbreng in geld, natura en nijverheid; de nieuwe modellen van de jaarrekening; de nieuwe rubrieken van het eigen vermogen, de aanpassingen aan het MAR, de netto-actieftest en liquiditeitstesten bij uitkering dividenden.

Hot topics in accounting

In deze sessie zal de voorzitter van de CBN ingaan op enkele actuele onderwerpen waar bijzonder veel vraag naar is vanuit het secundair onderwijs.

Warmer Welkom

In het kader van een innovatieproject heeft de faculteit Economie en Bedrijfskunde haar introductiedag herwerkt naar een spelconcept waarbij nieuwe eerstejaarsstudenten op een interactieve manier kennismaken met nieuwe medestudenten en de campus, alsook alle praktische informatie meekrijgen. Zo zet de faculteit in op het verhogen van hun mentaal welbevinden bij de overstap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs.

Workshops

Minionderneming (door prof. dr. Patricia Everaert i.s.m. masterproefstudenten)

In het kader van hun masterproef, hebben twee studenten handelswetenschappen een draaiboek uitgewerkt om een webshop op te zetten. Wat zijn de verschillende stappen die je moet doorlopen om de webshop te ontwikkelen? Hoe stel je het financieel plan op? Hoe zullen de goederen geleverd worden bij de eindconsument? In deze sessie laten we jullie kennis maken met het volledige pakket en leren jullie de do's and don'ts kennen bij het opzetten van een mini-webshop.

Games in accounting: Klimaat en inkomensongelijkheid (door mevr. Elke Minnaert en mevr. Laura Claeys)

In deze workshop komen twee spellen (Klimaat en INKOMON) aan bod. Het spel Klimaat test je kennis over het klimaat en in hoeverre je een verband tussen het klimaat, het milieu en onze economie kan inschatten. Tijdens deze actieve workshop komen verschillende economische thema's binnen de klimaatopwarming aan bod. Er wordt een tool aangereikt om een gefundeerde klasdiscussie op te zetten over het klimaat en de economische impact ervan.

INKOMON is een bordspel waarin inkomensongelijkheid aan den lijve ondervonden wordt. Belangrijke keuzes in het kader van budgetbeheersing zullen moeten gemaakt worden. Volgende thema's komen spelenderwijs aan bod: Lorenz curve, personenbelasting, sociale zekerheid, armoedebestrijding, ...

Beide spellen zullen toegevoegd worden en het materiaal zal achteraf beschikbaar gesteld worden.

Financieel plan voor besloten vennootschappen, coöperatieve vennootschap en naamloze vennootschappen (door prof. Els De Wielemaker)

De wet verplicht oprichters van vennootschappen om een financieel plan op te stellen. Dit plan wordt overhandigd aan de notaris bij oprichting. Dit betreft geen nieuwe verplichting, maar nieuw is wel de bedoeling van de wetgever om deze verplichting te versterken. De minimale inhoud van het financieel plan is voortaan vastgelegd en komt in deze workshop grondig aan bod.

Educatieve master economie 2.0 en inspirerend mentorschap (door prof. dr. Evelien Opdecam)

De educatieve master economie 2.0 bracht veel veranderingen met zich mee. Er wordt binnen de educatieve master gerichter ingezet op differentiëren en activerend leren. Verschillende tools (ontwikkeld door de studenten) zullen tijdens deze workshop gedeeld worden. Daarnaast wordt er ook ingegaan op het mentorschap binnen de stagebegeleiding. Het mentorschap-model wordt uitgelegd en besproken.

Inschrijven

Deelname is gratis, maar online inschrijven is verplicht: https://eventmanager.ugent.be/studiedagFEB

Studiemateriaal

De handouts en het gebruikte spelmateriaal worden na de studiedag online beschikbaar gesteld via een versleutelde pagina op de website www.accountingeducation.ugent.be.

Locatie

De studiedag gaat volledig digitaal door. U ontvangt op 7 oktober een email met een uitnodigingslink. Na de studiedag ontvangt u via email een aanwezigheidsattest.

Contact

Mevr. Nina Hovaert

+32 (0)9 264 35 04