Externe wetenschappelijke dienstverlening

Prof. dr. Greet Van Hoye

  • Reviewer voor diverse wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Organization Science en Journal of Applied Psychology
  • Copromotor PWO-focusproject: "Science meets practice: Wetenschappelijke bevindingen als wegwijzer voor employer branding in het werkveld" (Hogeschool Gent)

Lieven Jonckheere

Saskia Crucke

   • Lid stuurgroep 'sociale economie in hoger onderwijs'

Prof. dr. Alex Vanderstraeten

    • Reviewer voor wetenschappelijke tijdschriften, waaronder International Journal of Human Resource Management, Personnel Review.
    • Vicevoorzitter HRPublic
    • Voorzitter jaarlijkse conferentie ‘Academics meet practitioners’, School voor Social Profit en Publiek Management.
    • Lesgever Opleidingsinstituut Federale Overheid

Prof.Dr. Aimé Heene

    • Lid van de algemene vergadering van Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad
    • Lid van de algemene vergadering van Netwerk Meetjesland.

Sebastian Desmidt

    • National representative for Belgium in the Board of the European Academy of Management (EURAM)
    • Lid European Academy of Management (EURAM)
    • Lid American Academy of Management (AOM)
    • Lid doctoraatsbegeleidingscommissie Els De Waegeneer (Department of Movement and Sports Sciences, Faculty of Medicine and Health Sciences, Ghent University)
    • Lid doctoraatsbegeleidingscommissie Thomas Soetaert (Department of Public Governance, Management and Finance, Faculty of Economics and Business Administration, Ghent University
    • Lid doctoraatsbegeleidingscommissie  Melanie De Backer (Department of Public Governance, Management and Finance, Faculty of Economics and Business Administration, Ghent University

Prof. dr. Adelien Decramer

       begeleidingscommissies doctoraten aan de Faculteit Psychologie, Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie, UGent
       Lid redactiecomité van VIA LACANhttp://www.kring-nls.org/publicaties-Kring.php
       medeorganisator jaarlijks congres voor psychoanalyse van the New Lacanian School
   http://www.amp-nls.org/
       Lesgever en supervisor in het Programma Psychoanalytische Kliniek Genthttp://www.ppak-gent.be
       Lesgever in de Kring voor Psychoanalyse van de New Lacanian School http://www.kring-nls.org
       Lesgever en supervisor in de Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie aan de UGent
   http://www.pevpat.be/
       Begeleiding van jonge kunstenaars
   http://warp-art.be/nl/artist_village/kd_2018