Verkennende bestuurlijke analyse impact Covid-19

(18-04-2020) Waarom zijn landen al dan niet succesvol in het bestrijden van Covid-19? Een bestuurskundige verkenning.

Zijn er ook bestuurskundige verklaringen voor de impact van Covid-19 in verschillende landen? In deze vergelijkende en verkennende studie gaan we na of er een effect is van bestuurlijke en beleidsmatige factoren op de mate waarin landen getroffen worden. We besluiten met enkele, zij het voorzichtige, eerste conclusies.

Tekst