Digitale transformatieparadoxen identificeren

(09-02-2022)

In een turbulente omgeving worden organisaties geconfronteerd met spanningen. Eén voorbeeld van een dergelijke context waar organisaties te maken krijgen met vaak concurrerende eisen is digitale transformatie. Daarbij moeten organisaties exploratie en exploitatie met elkaar balanceren, en tegelijkertijd inzetten op snelheid, experimenteren en stabiliteit.

Prof. dr. Lieselot Danneels (Departement Bestuurskunde en Publiek Management) en prof. dr. Stijn Viaene (Vlerick Business School) delen in een onderzoeksrapport inzichten uit hun recent gepubliceerd onderzoek in Business & Information Systems Engineering om hiermee om te gaan. Ze pleiten voor het omschakelen van een dilemma- naar een paradox-mindset. Daarnaast geven ze principes mee die specifiëren hoe organisaties zelf paradoxen kunnen identificeren en ermee aan de slag kunnen gaan bij het vormgeven van hun digitale transformatie.

Link onderzoeksrapport