Ghent University delegation participated in “P-Cube” - Playing Public Policy interactive session

(06-12-2022) A delegation of staff and students from the department of Public Governance and Management participated in the event “(Digital) Democracy is a fundamental right; Design it, Implement it, Experience It”.

Op 6 december 2022 zakte een delegatie van medewerkers en studenten van de vakgroep
Bestuurskunde en Publiek Management af naar het Europees Economisch en Sociaal
Comité in Brussel. Ze namen deel aan het evenement “(Digital) Democracy is a
fundamental right; Design it, Implement it, Experience It”, georganiseerd door ‘Science for
Democracy’ en EUMANS.
Het initiatief bracht academici, burgers, activisten en vertegenwoordigers van de
nationale, lokale en Europese instellingen samen met als doel de democratische waarden
in de Europese Unie te beschermen en versterken, en om burgerparticipatie in het kader
van het Europees digitaal burgerschap te faciliteren. Binnen dat kader kregen onze
studenten eerste de kans om mee te debatteren over maatschappelijke participatie in
verschillende situaties en vanuit verschillende perspectieven. Meer specifiek gingen ze in
op de bescherming en bevordering van democratie en het verband met het recht op
wetenschap. Daarna maakten ze via een interactieve sessie met professor Claudio
Radaelli (European University Institute en lid van de Stuurgroep Wetenschap voor
Democratie) kennis met interactieve tools in het beleidsveld zoals "P-Cube" (Playing
Public Policy). Als slot van de dag namen ze ook deel aan de ‘European Citizen Assembly’
gericht op beslissingen over het levenseinde in de hele Europese Unie.

Gerelateerde inhoud