Policy brief

(27-04-2022)

Europa worstelt om adequaat te reageren op de Russische invasie van Oekraïne. Maar de urgentie om zich te bevrijden van Russische fossiele brandstoffen mag niet leiden tot te overhaaste vriendschappen met alternatieve fossiele brandstoffen leveranciers. Wij argumenteren dat elk plan van de EU of een lidstaat om meer gas te importeren uit Algerije ter vervanging van Russische niet de correcte handelswijze is en dit voor de volgende drie redenen. Ten eerste is Algerije ook een autoritaire staat, net als Rusland, die gasexport als politiek wapen gebruikt. Ten tweede is Algerije een trouwe vriend en bondgenoot van Rusland. En, ten derde, een grotere EU vraag naar gas dreigt de groene energietransitie van zowel de EU als Algerije te vertragen. Vertrouwen op Algerijns gas zou onverenigbaar zijn met de bredere doelstellingen van de EU om democratische waarden te promoten en om de (externe dimensie van de) Europese Green Deal uit te voeren.
Het echte antwoord op het vervangen van fossiele brandstoffen uit Rusland moet zijn om de energietransitie te versnellen en de nadruk te leggen op de overgang naar een koolstofarme energiesector.

Link onderzoeksrapport