Rol van burgemeesters en lokale besturen tijdens COVID-19

(03-04-2022) Rol van burgemeesters en lokale besturen tijdens COVID-19

Hoe hebben Belgische en Nederlandse burgemeesters hun eigen rol en die van het lokale bestuur ervaren tijdens de eerste maanden van de Coronacrisis (februari-september 2020)? Beide bestuurssystemen werden onderzocht aan de hand van drie analytische perspectieven: functioneel, territoriaal en politiek. Uit de resultaten blijkt dat de positie en slagkracht van Belgische en Nederlandse burgemeesters tijdens de eerste crisismaanden niet zo sterk verschilden.

Dit onderzoeksrapport is gebaseerd op het artikel The Belgian and Dutch response to COVID-19: change and stability in the mayors’ position, dat in februari 2022 werd gepubliceerd in Local Government Studies. Hiervoor werkten prof. dr. Ellen Wayenberg, prof. dr. Joris Voets, Bram Van Haelter en Inke Torfs (allen UGent) samen met assist. prof. dr. Sandra L. Resodihardjo en dr. Marieke L. van Genugten (Radboud Universiteit).