Opleidingsonderdelen

De onderwijsopdracht van de Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management omvat het doceren van cursussen, het begeleiden van studenten, het geven van oefeningen, het examineren van studenten en het begeleiden van eindverhandelingen. Hierna volgen de vakken die door de leden van de vakgroep worden verzorgd.

Wij maken intensief gebruik van Minerva, het centrale E-learning platform van de Universiteit Gent. Studenten die dit platform willen benutten, moeten eerst een aantal richtlijnen volgen.

laatste update: 15-03-2017

Lesgever

Studiegids 2016

Aanbodsessies en werkvormen

Michiel Beelaerts

  Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I (F710232) SEM 2 [nl]
  Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I (F710232) SEM 1 [nl]

Daniël Coninckx

  Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I (F710232) SEM 2 [nl]
  Inleiding onderzoeksmethoden (F710362) SEM 1 [nl]
  Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I (F710232) SEM 1 [nl]

Bertel De Groote

  Inleiding tot het recht en het privaatrecht (F710344) SEM 2 [nl]
  Internationaal portfolio I (F710295) SEM 2 [en]
  Internationaal portfolio II (F710296) SEM 2 [en]
  Inleiding tot het recht (F710222) SEM 1 [nl]
  Onderzoeksmethoden in de fiscale wetenschappen (F710321) SEM 1 [nl]
  Privaatrecht (F710233) SEM 1 [nl]
  Internationaal portfolio II (F710296) SEM 1 [en]
  Internationaal portfolio I (F710295) SEM 1 [en]

Filip De Rynck

  Seminarie bestuursniveau: lokale besturen (F700052) SEM 2 [nl]
  Wetenschappelijke stromingen in de bestuurs- en beleidskunde (F000814) SEM 2 [nl]
  Inleiding bestuurskunde (F710340) SEM 1 [nl]

Catharina Dehullu

  De Europese en Belgische gezagsorganisatie  (F710351) SEM 1 [nl]

Claire Dupont

Europese integratie (F700096) SEM 2 [en]
De Europese en Belgische gezagsorganisatie  (F710351) SEM 1 [nl]

Marleen Easton

  Veranderingsmanagement (F000820) SEM 2 [en]
Seminarie beleidsdomein veiligheid  (F700049) SEM 1 [nl]
Bestuur en management van veiligheid  (F710372)

Frank Naert

  Economie van de Europese integratie (F710234) SEM 2 [nl]
  Openbare financiën (F000205) SEM 2 [nl]
  Europese integratie (F700096) SEM 2 [en]
  Onderneming en overheid (F710082) SEM 1 [nl]
  Concurrentiebeleid (F000774) SEM 1 [nl]
  Internationale economie (F710160) SEM 1 [en]

Jurgen Neuts

  Geschillen van bestuur (F710275) SEM 1 [nl]
Bestuursrecht: inleiding en rechtsbescherming SEM 1 [nl]

Ludo Peferoen

  Stage, rapportering en communicatietraining (F700061) SEM 2 [nl]
  Economie en ethiek (F000572) SEM 2 [nl]
  Economie en ethiek (F000648) SEM 2 [nl]
  Filosofie (F710286) SEM 2 [nl]
  Bedrijfsethiek (F710287) SEM 1 [nl]
  Bestuurlijke ethiek (F000824) SEM 1 [nl]
  Sociale filosofie (F710282) SEM 1 [en]
  Stage, rapportering en communicatietraining (F700061) JAAR[nl]

Sabine Rotthier

  Overheidsinformatisering (F000833) SEM 2 [nl]

Bruno Seutin

  Beginselen van regelgeving (F710363)

Carine Smolders

  Publieke financiën (F000834) SEM 1 [nl]

Eddy Storms

  Inleiding tot het recht en het privaatrecht (F710344) SEM 2 [nl]
  Seminarie bestuursniveau: lokale besturen (F700052) SEM 2 [nl]
Bestuursrecht: inleiding en rechtsbescherming  (F710365) SEM 1 [nl]

Johan Vandendriessche

  ICT Recht (F710172) SEM 1 [nl]

Sabine Vanoverbeke

  Sociaal recht (F710281) SEM 1 [nl]

Dries Verlet

  Onderzoeksmethoden III (F710276) SEM 2 [nl]
  Onderzoeksmethoden kwantitatief (F710353) SEM 1 [nl]
Onderzoeksmethoden kwanlitatief  (F710359) SEM 1 [nl]

Bram Verschuere

  Seminarie bestuursniveau: social profit sector (F700053) SEM 2 [nl]
  Seminarie bestuursniveau: social profit sector (F710355) SEM 2 [nl]
  Vergelijkende bestuurskunde en publiek management (F000815) SEM 2 [en]
  Seminarie beleidsdomein welzijn (F700050) SEM 1 [nl]
  Seminarie bestuursniveau: social profit sector (F710355) SEM 1 [nl]

Joris Voets

  Organisatietheorie (F000855) SEM 2 [nl]
  Strategisch management en beleid (F000857) SEM 1 [nl]
  Onderzoeksmethoden toegepast in publiek management en bestuurskunde (F000817) JAAR[nl]
Netwerkmanagement in de publieke sector (F710358)

Ellen Wayenberg

  Beleidsanalyse (F710341) SEM 2 [nl]
  Beleidsevaluatie (F000822) SEM 1 [nl]
  Beleidskunde (F700002) SEM 1 [nl]