Opleidingsonderdelen

De onderwijsopdracht van de Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management omvat het doceren van cursussen, het begeleiden van studenten, het geven van oefeningen, het examineren van studenten en het begeleiden van eindverhandelingen. Hierna volgen de vakken die door de leden van de vakgroep worden verzorgd.

Wij maken intensief gebruik van Minerva, het centrale E-learning platform van de Universiteit Gent. Studenten die dit platform willen benutten, moeten eerst een aantal richtlijnen volgen.

laatste update: 30-04-2019

Lesgever

Studiegids 2019 - 2020

Aanbodsessies en werkvormen

Michiel Beelaerts

  Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I (F710232) SEM 2 [nl]
  Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I (F710232) SEM 1 [nl]

Daniël Coninckx

  x

Filip De Rynck

  Inleiding bestuurskunde (F710340) SEM 1 [nl]

Claire Dupont

Politiek en beleid van de Europese Unie (F710382)
SEM 1 [en]
Europese Integratie en multi-level governance (F710383)
SEM 1 [nl]

Marleen Easton

  Veranderingsmanagement (F000820) SEM 2 [en]
Bestuur en management van veiligheid  (F710372) SEM 1 [nl]
Seminarie beleidsdomein Veiligheid (F710366) SEM 1 [nl]

Frank Naert

  x

Jurgen Neuts

Bestuursrecht: inleiding en rechtsbescherming (F710365) SEM 1 [nl]
Grondwettelijk recht voor bestuurskundigen (F710380) SEM 2 [nl]

Ludo Peferoen

  Stage, rapportering en communicatietraining (F700061) SEM 2 [nl]
  Stage, rapportering en communicatietraining (F700061) JAAR[nl]

Sabine Rotthier

  Overheidsinformatisering (F000833) SEM 2 [nl]

Bruno Seutin

  Beginselen van regelgeving (F710363) SEM 2 [nl]

Carine Smolders

  Openbare financiën (F000205) SEM 2 [nl]
Publieke financien (F710364) SEM 1 [nl]

Eddy Storms

Bestuursrecht: inleiding en rechtsbescherming  (F710365) SEM 1 [nl]
Inleiding recht (F10379)
SEM 2 [nl]

Johan Vandendriessche

  ICT Recht (F710172) SEM 1 [nl]

Sabine Vanoverbeke

  Sociaal recht (F710281) SEM 1 [nl]

Dries Verlet

  Onderzoeksmethoden kwantitatief (F710353) SEM 1 [nl]
Onderzoeksmethoden kwanlitatief  (F710359) SEM 1 [nl]

Bram Verschuere

  Seminarie bestuursniveau: social profit sector (F710355) SEM 2 [nl]
  Vergelijkende bestuurskunde en publiek management (F000815) SEM 2 [en]
  Seminarie beleidsdomein welzijn (F710356) SEM 1 [nl]

Joris Voets

Seminarie bestuursniveau: lokale besturen  (F710354) SEM 2 [nl]
  Organisatietheorie (F000855) SEM 2 [nl]
  Onderzoeksmethoden toegepast in publiek management en bestuurskunde (F000817) JAAR[nl]
Netwerkmanagement in de publieke sector (F710358) SEM 1 [nl]
Publieke Governance (F710384) SEM 2 [en]

Ellen Wayenberg

  Beleidsanalyse (F710341) SEM 2 [nl]
  Beleidsevaluatie (F000822) SEM 1 [nl]
  Beleidskunde (F700002) SEM 1 [nl]

X

Wetenschappelijke stromingen in de bestuurs- en beleidskunde (F000814) SEM 2 [nl]
Economie en ethiek (F000648) SEM 2 [nl]
Bedrijfsethiek (F710287) SEM 1 [nl]
Bestuurlijke ethiek (F000824) SEM 1 [nl]
Economie van de Europese integratie  (F710234) SEM 2 [nl]
Onderneming en overheid  (F710082) SEM 1 [nl]
Concurrentiebeleid  (F000774) SEM 1 [nl]
Internationale economie (F710160) SEM 1 [en]
Strategisch management en beleid (F000857) SEM 1 [nl]