Opleidingsonderdelen

De onderwijsopdracht van de Vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën omvat het doceren van cursussen, het begeleiden van studenten, het geven van oefeningen, het examineren van studenten en het begeleiden van eindverhandelingen. Hierna volgen de vakken die door de leden van de vakgroep worden verzorgd.

Wij maken intensief gebruik van Minerva, het centrale E-learning platform van de Universiteit Gent. Studenten die dit platform willen benutten, moeten eerst een aantal richtlijnen volgen.

laatste update: 15-03-2017

Lesgever

Studiegids 2016

Aanbodsessies en werkvormen

Michiel Beelaerts

  Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I (F710232) SEM 2 [nl]
  Onderzoeksmethoden: bachelorproef (F710165) SEM 2 [nl]
  Onderzoeksmethoden: inleiding (F710164) SEM 2 [nl]
  Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I (F710232) SEM 1 [nl]
  Onderzoeksmethoden: inleiding (F710164) SEM 1 [nl]

Daniël Coninckx

  Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I (F710232) SEM 2 [nl]
  Onderzoeksmethoden: bachelorproef (F710165) SEM 2 [nl]
  Onderzoeksmethoden: inleiding (F710164) SEM 2 [nl]
  Inleiding onderzoeksmethoden (F710362) SEM 1 [nl]
  Onderzoeksmethoden I (F700036) SEM 1 [nl]
  Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I (F710232) SEM 1 [nl]
  Onderzoeksmethoden: inleiding (F710164) SEM 1 [nl]

An-Sofie Cottyn

  Economie van de Europese integratie (F710020) SEM 2 [nl]
  Onderzoeksmethoden: bachelorproef (F710165) SEM 2 [nl]
  Europese integratie (F700096) SEM 2 [en]
  Concurrentiebeleid (F000774) SEM 1 [nl]
  Onderneming en overheid (F710082) SEM 1 [nl]
  Internationale economie (F710160) SEM 1 [en]

Bertel De Groote

  Inleiding tot het recht en het privaatrecht (F710344) SEM 2 [nl]
  Internationaal portfolio I (F710295) SEM 2 [en]
  Internationaal portfolio II (F710296) SEM 2 [en]
  Inleiding tot het recht (F710222) SEM 1 [nl]
  Fiscale planning (F710041) SEM 1 [nl]
  Belastingstrategie (F710314) SEM 1 [nl]
  Onderzoeksmethoden in de fiscale wetenschappen (F710321) SEM 1 [nl]
  Privaatrecht (F710086) SEM 1 [nl]
  Privaatrecht (F710233) SEM 1 [nl]
  Internationaal portfolio II (F710296) SEM 1 [en]
  Internationaal portfolio I (F710295) SEM 1 [en]

Filip De Rynck

  Seminarie bestuursniveau: lokale besturen (F700052) SEM 2 [nl]
  Wetenschappelijke stromingen in de bestuurs- en beleidskunde (F000814) SEM 2 [nl]
  Inleiding bestuurskunde (F710340) SEM 1 [nl]

Catharina Dehullu

  Inleiding Europees recht (F710269) SEM 2 [nl]
  Grondwettelijk recht (F700022) SEM 2 [nl]
  Europese integratie (F700096) SEM 2 [en]
  Internationaal recht (F710279) SEM 1 [nl]

Arne Dormaels

  Seminarie beleidsdomein veiligheid (F700049) SEM 1 [nl]

Marleen Easton

  Veranderingsmanagement (F000820) SEM 2 [en]
  Bestuur en management van veiligheid (deel II) (F000831) SEM 2 [en]

Annelies Hoebeeck

  Onderzoeksmethoden: bachelorproef (F710165) SEM 2 [nl]

Frank Naert

  Economie van de Europese integratie (F710020) SEM 2 [nl]
  Openbare financiën (F000205) SEM 2 [nl]
  Europese integratie (F700096) SEM 2 [en]
  Onderneming en overheid (F710082) SEM 1 [nl]
  Concurrentiebeleid (F000774) SEM 1 [nl]
  Internationale economie (F710160) SEM 1 [en]

Jurgen Neuts

  Geschillen van bestuur (F710275) SEM 1 [nl]

Ludo Peferoen

  Stage, rapportering en communicatietraining (F700061) SEM 2 [nl]
  Onderzoeksmethoden: bachelorproef (F710165) SEM 2 [nl]
  Inleiding recht (F700029) SEM 2 [nl]
  Economie en ethiek (F000572) SEM 2 [nl]
  Economie en ethiek (F000648) SEM 2 [nl]
  Filosofie (F710286) SEM 2 [nl]
  Filosofie (F710029) SEM 2 [nl]
  Bedrijfsethiek (F710287) SEM 1 [nl]
  Bedrijfsethiek (F710007) SEM 1 [nl]
  Bestuurlijke ethiek (F000824) SEM 1 [nl]
  Sociale filosofie (F710282) SEM 1 [en]
  Stage, rapportering en communicatietraining (F700061) JAAR[nl]

Sabine Rotthier

  Overheidsinformatisering (F000833) SEM 2 [nl]

Bruno Seutin

  Beginselen van regelgeving (F710277) SEM 2 [nl]
  Beginselen van regelgeving (F710363)

Carine Smolders

  Publieke financiën (F000834) SEM 1 [nl]

Eddy Storms

  Economisch en ruimtelijk bestuursrecht (F000825) SEM 2 [nl]
  Inleiding recht (F700029) SEM 2 [nl]
  Inleiding tot het recht en het privaatrecht (F710344) SEM 2 [nl]
  Seminarie bestuursniveau: lokale besturen (F700052) SEM 2 [nl]
  Bestuursrecht (F700005) SEM 2 [nl]

Johan Vandendriessche

  ICT Recht (F710172) SEM 1 [nl]

Véronique Vanderhoudelingen

  Bedrijfscommunicatie (F710126) SEM 2 [nl]
  Onderzoeksmethoden: inleiding (F710164) SEM 2 [nl]
  Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I (F710232) SEM 2 [nl]
  Stage, rapportering en communicatietraining (F700061) SEM 2 [nl]
  Onderzoeksmethoden: inleiding (F710164) SEM 1 [nl]
  Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I (F710232) SEM 1 [nl]
  Ondernemersvaardigheden (F710117) SEM 1 [nl]
  Stage, rapportering en communicatietraining (F700061) JAAR[nl]

Sabine Vanoverbeke

  Sociaal recht (F710281) SEM 1 [nl]
  Sociaal recht (F710090) SEM 1 [nl]

Dries Verlet

  Onderzoeksmethoden III (F710276) SEM 2 [nl]
  Onderzoeksmethoden II (F710273) SEM 1 [nl]

Bram Verschuere

  Seminarie bestuursniveau: social profit sector (F700053) SEM 2 [nl]
  Seminarie bestuursniveau: social profit sector (F710355) SEM 2 [nl]
  Vergelijkende bestuurskunde en publiek management (F000815) SEM 2 [en]
  Seminarie beleidsdomein welzijn (F700050) SEM 1 [nl]
  Inleiding social profit en publiek management (F700092) SEM 1 [nl]
  Seminarie bestuursniveau: social profit sector (F710355) SEM 1 [nl]

Joris Voets

  Samenwerking tussen organisaties in de publieke sector (F000829) SEM 2 [nl]
  Organisatietheorie (F000855) SEM 2 [nl]
  Organisatietheorie (F000047) SEM 2 [nl]
  Strategisch management en beleid (F000857) SEM 1 [nl]
  Strategisch management en beleid (F000857) SEM 1 [nl]
  Onderzoeksmethoden toegepast in publiek management en bestuurskunde (F000817) JAAR[nl]

Ellen Wayenberg

  Beleidsanalyse (K000036) SEM 2 [nl]
  Beleidsanalyse (F710341) SEM 2 [nl]
  Beleidsevaluatie (F000822) SEM 1 [nl]
  Beleidskunde (F700002) SEM 1 [nl]