Bestuur en management van Veiligheid

De onderzoeksgroep ‘Governing & Policing Security’ (www.gaps-ugent.be) situeert zich sinds 2003 op het kruispunt van bestuurskunde, management en veiligheid. Wij voeren hoofdzakelijk empirisch onderzoek uit in nauwe samenwerking met het terrein. Momenteel zoomen wij in op drie onderzoekslijnen. Een eerste is de relatie tussen technologie, innovatie en veiligheid. Een tweede onderzoekslijn gaat over netwerkvorming op het veiligheidsdomein. Tenslotte gaat onze aandacht in de derde onderzoekslijn uit naar weerbaarheid van publieke en private veiligheidsactoren in relatie tot traumatische gebeurtenissen.  

Recente publicaties