Over de vakgroep

Over ons

Deze vakgroep brengt de expertise samen van een dertigtal economisten, bestuurskundigen en juristen die actief zijn in de studie van de overheid. Op onderwijsvlak bedient de vakgroep vooral de opleidingen handelswetenschappen en bestuurskunde en publiek management. Zo staat de vakgroep ook in voor het talenonderwijs en de stagebegeleiding in deze opleidingen.

Dienstverlening

 

 

 

http://www.ugent.be/nlab/nl/overzicht.htm/homepageImage   NLAB :
Het N-Lab bestaat uit een multidisciplinair team dat vanuit verschillende invalshoeken kennis en onderzoek rond netwerkvorming in en rond overheden bundelt, en dat op aanvraag onderzoeksopdrachten uitvoert en lezingen of workshops aanbiedt.

 

 

Home    http://www.middenveldinnovatie.be/
Onze vakgroep (prof.dr. Filip De Rynck, prof.dr. Bram Verschuere, drs. Ben Suykens en drs. Raf Pauly) is samen met OASES (Universiteit Antwerpen) en HIVA (KU Leuven) lid van het onderzoeksconsortium CSI Flanders. CSI Flanders wil de uitdagingen voor het Vlaamse middenveld in kaart brengen, op zoek gaan naar vernieuwende praktijken van dienstverlening en politiek werk in het middenveld en beoordelen of deze praktijken een antwoord bieden op de gestelde uitdagingen.

 

 

link naar foto's van gastspreker Professor Lues op datum van 21 januari 2016

In de Pers

An-Sofie Cottyn : Doctorandus in de kijker in Voseko magazine april - juli nr 2  van 2016 op pagina 12