Over de vakgroep

Over ons

In onze vakgroep verzorgen we onderzoek, onderwijs en dienstverlening over en voor de overheid en de publieke sector in de brede zin van het woord. De verschillende onderzoekslijnen focussen op de organisatie, het management en het beleid van de overheid op verschillende niveaus (lokaal, centraal, internationaal), op verschillende beleidsdomeinen (zoals welzijn, veiligheid, integratie, klimaat en energie). Belangrijke onderzoeksthema’s zijn e-governance, openbare financiën, het maatschappelijk middenveld, interbestuurlijke relaties en netwerken van organisaties, co-productie en burgerparticipatie, bestuur en beleid van de EU, en stedenbeleid. Op onderwijsvlak bedient onze vakgroep vooral de opleiding bestuurskunde en publiek management, en de opleiding handelswetenschappen

Dienstverlening

 

 

 

http://www.ugent.be/nlab/nl/overzicht.htm/homepageImage   NLAB :
Het N-Lab bestaat uit een multidisciplinair team dat vanuit verschillende invalshoeken kennis en onderzoek rond netwerkvorming in en rond overheden bundelt, en dat op aanvraag onderzoeksopdrachten uitvoert en lezingen of workshops aanbiedt.

 

 

Home    http://www.middenveldinnovatie.be/
Onze vakgroep (prof.dr. Filip De Rynck, prof.dr. Bram Verschuere, drs. Ben Suykens en drs. Raf Pauly) is samen met OASES (Universiteit Antwerpen) en HIVA (KU Leuven) lid van het onderzoeksconsortium CSI Flanders. CSI Flanders wil de uitdagingen voor het Vlaamse middenveld in kaart brengen, op zoek gaan naar vernieuwende praktijken van dienstverlening en politiek werk in het middenveld en beoordelen of deze praktijken een antwoord bieden op de gestelde uitdagingen.