Externe wetenschappelijke dienstverlening

Joris Voets

   • Lid Extern Auditcomité  van de VDAB
   • Lid Redactie tijdschrift ‘Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement’ (Die Keure)
   • Lid Redactie tijdschrift ‘Ruimte & Maatschappij’ (Garant)
   • Lid Algemeen Bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP vzw)
   • Lid van International Research Society for Public Management (IRSPM)
   • Extern expert in Werkgroep Taal en Bedrijf van de Onderzoeksraad van de Hogeschool Gent

Bertel De Groote

   • Onbezoldigd wetenschappelijk medewerker faculteit rechtsgeleerdheid Université de Liège
   • Onbezoldigd wetenschappelijk medeweker faculteit rechtsgeleerdheid Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Namur
   • Lid van de International Association for Consumer Law
   • Teamlid van het samenwerkingsprogramma VLIR-UOS Université du Burundi
   • Lid van het Wetenschappelijk Comité voor UTU (Universele Thesaurus)
   • Lid van het Wetenschappelijk Comité voor het Jaarboek Kredietrecht en Collectieve Schuldenregeling
   • Lid redactieraad Handboek Schuldbemiddeling (Vlaams Centrum Schuldenlast - Politeia)
   • Lid redactiecomité Revue du Droit des Technologies de l’Information (Larcier)
   • Lid redactie BAMA-codex (Die Keure), Codex Economie (Die Keure), Wetboek accountancy & fiscaliteit (Larcier)
   • Lid van het dagelijks bestuur van het Steunpunt voor Fiscaliteit en Begroting

Bruno Seutin

   • Lid van de Hoge Raad  voor het Handhavingsbeleid.

Bram Verschuere

  • Lid Jonge Academie (  http://jongeacademie.be/ )
  • Co-voorzitter van de EGPA permanent study group on Public Governance of Societal Sectors.
  • Organisator van workshops bij internationale conferenties (EGPA, EURAM, NIG, IRSPM)
  • Reviewer bij internationale tijdschriften (o.a. Public Management Review, Public Administration, International Review of Administrative Sciences, Journal of Public Administration Research and Theory)
  • Redactielid ‘verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak’, Uitgeverij Politeia
  • Organiser/conference co-chair 'EGPA/ASPA Transatlantic Dialogue', June 2016, Faculty of Economics and Business Economics, Ghent University
  • Voorzitter werkgroep 'bestuur en beleid' van de vereniging voor politieke wetenschappen.

 

Ellen Wayenberg

 • Co-voorzitter van de EGPA permanent study group on Regional and Local Government
 • Lid Redactie tijdschrift ‘Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement’ (Die Keure)
 • Reviewer bij internationale tijdschriften (o.a. ‘International Review of Administrative Sciences’, ‘Local Government Studies’, ‘Urban Research and Practice’)
 • Lid stuurgroep project ‘Advocacy voor Gezondheid in aanloop naar de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018’
 • Lid van de Themagroep Overheid – Statistiek Vlaanderen
 • Lid van diverse doctoraats/begeleidingscommissies aan andere Vlaamse universiteiten