Dienstverlening in de faculteit

Frank Naert

   • Academisch secretaris
   • Lid faculteitsraad
   • Lid Adviesraad
   • Lid Commissie Facultaire Verenigingen
   • Lid Commissie Internationalisering
   • Lid Commissie Strategie en Organisatie
   • Lid Opleidingscommissie Bestuurskunde en Publiek Management

Marleen Easton

   • Lid faculteitsraad
   • Lid Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Bram Verschuere

   • Vakgroepvoorzitter
   • Secretaris Opleidingscommissie Bestuurskunde en Publiek Management

Joris Voets

   • Lid Commissie Communicatie
   • Lid Opleidingscommissie Bestuurskunde en Publiek Management

Carine Smolders

   • Lid Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
   • Lid Commissie ZAP- evaluaties
   • Lid Opleidingscommissie Bestuurskunde en Publiek Management

Ludo Peferoen

   • Voorzitter Ethische Commissie
   • Diversiteitscoördinator
   • Lid Opleidingscommissie Bestuurskunde en Publiek Management

Ellen Wayenberg

   • Voorzitter kernwerkgroep ‘Duurzame Ontwikkeling in BPM
   • Coach semesteroverleg BPM 1
   • Plaatsvervangend lid Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
   • Lid Faculteitsraad
   • Lid Opleidingscommissie Bestuurskunde en Publiek Management


Geert De Pauw

  • Website vakgroep EB25