Welvaartseconomie

Contact

Onderzoekslijnen

  • Gelijkheid van kansen
  • Meting van inkomensmobiliteit
  • Wegingsdimensies bij de constructie van een multidimensionale welzijnsindex
  • Alternatieve geaggregeerde indicatoren om welzijn te meten en evalueren