Over de vakgroep

Over ons

De Vakgroep Sociale Economie is één van de negen vakgroepen die werkzaam zijn binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Ze is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in het domein van de sociale economie.

Het domein van de sociale economie is zeer breed. Naast de fundamentele disciplines micro-economie, macro-economie en econometrie zijn de activiteiten van de vakgroep vooral toegespitst op de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid, het begrotingsbeleid, het sociaal-economisch beleid, de welvaartseconomie en de publieke economie. Deze website geeft aan hoe elk van deze subdomeinen door de Vakgroep Sociale Economie concreet wordt ingevuld.

Wat het onderzoek betreft, verstrekt deze website de basisinformatie over de onderzoeksteams en onderzoekslijnen van de vakgroep. Alle personeelsleden van de vakgroep Sociale Economie zijn lid van de onderzoekscentrum SHERPPA (Study Hive for Economic Research and Public Policy Analysis). Voor detailinformatie over het onderzoek in de vakgroep (publicaties, doctoraten, ...) wordt dan ook verwezen naar de website van http://www.sherppa.ugent.be.

Dienstverlening

  De leden van de Vakgroep Sociale Economie verzorgen naast hun onderwijs en onderzoek tevens belangrijke dienstverlenende taken aan de gemeenschap. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen een extern en een intern luik.

  Externe dienstverlening

  De externe dienstverlening bestaat in hoofdzaak uit het actieve lidmaatschap en/of voorzitterschap van diverse werkgroepen, commissies, redactieraden … en uit refereeing van artikels voor wetenschappelijke tijdschriften.

  Enkele voorbeelden:
  • Allerhande adviescommissies in het kader van het overheidsbeleid
  • Expertpanel G&M2: Economie, Bedrijfseconomie en Management van het FWO - Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
  • Wetenschappelijke comités en redactie-comités van wetenschappelijke tijdschriften
  • Indexcommissie (Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie)
  • Diverse stuurgroepen voor de begeleiding van wetenschappelijk onderzoek

  Interne Dienstverlening

  De interne dienstverlening omvat enerzijds wetenschappelijke dienstverlening (hoofdzakelijk de begeleiding van doctoraatsonderzoek) , en anderzijds een divers aantal taken op het vlak van het beheer en de administratie van de faculteit c.q. universiteit.