Externe wetenschappelijke dienstverlening

...

Externe wetenschappelijke dienstverlening

  De Clercq Marc

  • Lid (Expert) Minaraad
  • Lid Algemene Raad Vlerick Leuven Gent Management School
  • Lid RvB VVE (Vereniging voor Economie)
  • Lid Wetenschappelijk Comité Instituut voor Nationale Rekeningen
  • Lid Wetenschappelijk Comite voor de Prijsobservatie en -analyse
  • Voorzitter selectiecomité Belgian Energy and Environment Awards