Aardrijkskunde als wetenschap - Kosmografie & Platentektoniek

Nascholing

25 leerkrachten  | 's avonds  | € 40/sessie

Aardrijkskunde is een exacte wetenschap. De onderwerpen die in de 3de graad aan bod komen, hebben een sterke link met biologie, chemie, fysica en wiskunde. Toch wordt die link te weinig beklemtoond in de les. De link naar de wetenschap achter bv. de uitloging en aanrijking in bodems is voor leerlingen onzichtbaar geworden. Net als de wiskunde achter projecties en de fysica die de noodzakelijke basis vormt van atmosferische processen. Om dat bij te werken - en het vak duidelijker te positioneren binnen STEM - benaderen we enkele aardrijkskundige thema's vanuit de theorie van de ‘big ideas’. Deelnemers onderzoeken telkens de link met en de samenhang tussen de verschillende wetenschappen. Voor volgend schooljaar staan de thema’s kosmografie en platentektoniek op het programma.  www.leerkrachtenwetenschappen.ugent.be

  • Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs (TSO/KSO/ASO)
  • Periode: Kosmografie op dinsdag 21 maart 2018 - ¨Platentektoniek op dinsdag 25 april 2018 (telkens van 16 u. tot 19 u.)
  • Materiaal: De deelnemers brengen een laptop mee.
  • Locatie: Campus Sterre (S8) – Gent
  • Contact: