Exploratie van de oceanen

Les-Lezing

30 leerlingen | 2 lesuren | € 1/deelnemer

De oceaan blijft fascineren door zijn mysteries en het grote aantal aan ontdekkingen van allerlei aard. Maar hoe ontstaat een oceaan? Hoe ziet een onderzees landschap eruit? Hoe oud is die zeebodem? Hoe zijn we dat te weten gekomen? Welke middelen en toestellen worden gebruikt voor het onderzoek van de zeebodem? Tijdens deze (interactieve) les zal hierop worden ingegaan. Evenals zal worden aangegeven waarom de oceanen vanuit een geologisch oogpunt zo belangrijk zijn voor de mens. Afhankelijk van de interesses, gaan we in op de rol van de oceanen voor ons klimaat, de exploratie en ontginning van natuurlijke rijkdommen (olie, gas, zand, ertsen …) en natuurlijk ook zijn gevaren (aardbevingen, tsunami’s).

  • Doelgroep: Basis- en secundair onderwijs. Het niveau wordt aangepast aan de deelnemers.
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: In onderling overleg (bv. op school)
  • Contact: