Klimaatverandering: feiten, mythes en mistgordijnen

Nascholing

50 leerkrachten | 1 lesuur | gratis

Klimaatverandering blijft een actueel thema, maar acht jaar na Al Gores ‘An inconvenient Truth’ blijft de opinie en attitude van het publiek (en jongeren) t.o.v. het probleem onzeker. Veelal wegens de vaak tegenstrijdige informatie in de media, die al dan niet aangebracht of gefilterd werd door diverse belangengroepen. In deze presentatie geven we een update van de wetenschap over het broeikaseffect, historische klimaatveranderingen en klimaatprognoses, met nadruk op het hoe en waarom en duiding van de (hardnekkige) mythes en mistgordijnen die een persoonlijk standpunt bemoeilijken. Bedoeling is om leerkrachten voldoende kennisbagage mee te geven om vragen van leerlingen i.v.m. (mediaberichten over) klimaatverandering in een juist kader aan te bieden.

  • Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs: 3de graad
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Ledeganck - Gent
  • Contact: