Werken met webGIS: ArcGIS Online

Nascholing

25 leerkrachten | 2 dagen | € 80/deelnemer

Vanaf het schooljaar 2017-2018 komt het nieuwe leerplan aardrijkskunde voor de 3de graad KSO-TSO in het KOV en GO! in voege. Hierin is veel meer aandacht voor GIS (Geografische InformatieSystemen). Het loont daarom de moeite je hierin bij te scholen. Tijdens deze nascholing ervaar je zelf als leerkracht hoe je met behulp van GIS (Geografische InformatieSystemen) het thema ‘ruimtelijke ordening’ interactiever voor de klas kunt brengen. Tijdens de sessie wordt gewerkt met gratis en eenvoudige webGIS-software. De focus van de nascholing ligt op de inhoud en niet op het gebruik van de software. Door GIS in te schakelen in de eigen lespraktijk zien leerlingen de ruimtelijke complexiteit in en daag je hen uit tot actief meedenken en beslissen. Je komt meer te weten over het werken met ArcGIS Online. Zowel de gratis als de betalende versie komen uitgebreid aan bod en de verschillen worden toegelicht. Nadien ga je concreet aan de slag met een kant-en-klaarpakket. Meteen wordt duidelijk hoe je de concrete opdrachten uitvoert met leerlingen en op welke manier de terreinstudie kan worden ingezet. Als afsluiter is een doe-sessie voorzien waarbij je eigen materiaal ontwikkelt. www.leerkrachtenwetenschappen.ugent.be

  • Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs: 2de en 3de graad
  • Periode: vrijdag 13 en 20 oktober 2017 (14 u.-17.30 u.)
  • Materiaal: Deelnemers brengen een eigen laptop mee.
  • Locatie: Campus Sterre (S8) – Gent
  • Contact: