Evaluatie én motivatie in Lichamelijke Opvoeding?

Nascholing

15 leerkrachten | hele dag | prijs overeen te komen

Tijdens de les Lichamelijke Opvoeding (LO) heeft de manier waarop leerkrachten evalueren een zekere impact op de motivatie van leerlingen. Vertrekkend vanuit het theoretisch oogpunt van de Zelf-Determinatie-Theorie (ZDT) van Deci & Ryan worden verschillende evaluatiemogelijkheden geschetst. Hierbij is telkens aandacht voor de link met de motivatie van leerlingen. De onderzoekers maken de theorie concreet door terug te grijpen naar de schoolpraktijk a.d.h.v. videobeelden en stellingen. Als afsluiter gaan de leerkrachten zelf aan de slag met de tool en de aangereikte tips. Na deze nascholing zijn leerkrachten meer dan ooit in staat om een motiverende evaluatieles op te stellen. De focus ligt hoofdzakelijk op ‘hoe evalueren?’. Leerkrachten LO zijn reeds inhoudelijk expert op het vlak van ‘wat evalueren?’.

  • Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Materiaal: Deelnemers brengen sportkledij mee.
  • Locatie: Campus Dunant OF in onderling overleg (bv. op school)
  • Contact: