Schoolsport vóór en in samenspraak met de leerlingen

Workshop

20 leerkrachten | 2 lesuren | prijs overeen te komen

Het is niet altijd makkelijk om leerlingen te motiveren voor schoolsport. Deze workshop achterhaalt hoe je leerlingen warm laat lopen voor schoolsport en hoe de omgeving motiverend kan werken. Gestoeld op recente, wetenschappelijke inzichten ontdek je waarom de ene leerling wel en de andere niet enthousaist is om deel te nemen. Welke barrières ervaren leerlingen? Hoe kunnen we die hindernissen beperken? Verder komt ook uitgebreid aan bod hoe je minder sportieve leerlingen een duwtje in de rug kunt geven of hoe je leerlingen meer kan betrekken bij de organisatie van de schoolsport. Met een rugzakje vol bruikbare tips en concrete handelingsmogelijkheden keer je terug naar de klas. Klaar om leerlingen enthousiast aan het sporten te krijgen. De workshop is een organisatie van de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (UGent) in opdracht van het Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek Sport en met de steun van de Vlaamse Overheid. www.schoolsport.be

  • Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie:In onderling overleg (bv. op school)
  • Contact: