Van ‘moetivatie’ naar ‘goesting’ voor Lichamelijke Opvoeding: de leerkracht als motiverende coach

Nascholing

25 leerkrachten | hele dag | prijs overeen te komen

Leerkrachten Lichamelijke Opvoeding (LO) zijn voortdurend op zoek naar strategieën om jongeren te motiveren voor hun vak. Sommige leerlingen nemen actief deel aan de les omdat ze LO boeiend en interessant vinden, terwijl anderen veeleer ongeïnteresseerd of niet gemotiveerd zijn. Wat zorgt er nu precies voor dat leerlingen zich betrokken weten bij de les? Welke soort motivatie vertonen die leerlingen? En hoe kun je als leerkracht leerlingen optimaal enthousiasmeren? Deze interactieve nascholing put uit inzichten van de Zelfdeterminatietheorie (SDT; Deci & Ryan, 2000) als leidraad voor het aanreiken van concrete tips en tricks om van iedere LO-leerkracht een motiverende coach te maken. Daarnaast kun je deze motiverende tips onmiddellijk uitproberen in een authentieke lessituatie onder de vorm van microteaching. www.ugent.be/ge/bsw/nl/onderzoek/sportpedagogie/workshops

  • Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Materiaal: Deelnemers brengen sportkledij mee.
  • Locatie: Campus Dunant – Gent
  • Contact: