Aanbod dierkunde voor leerlingen ASO

HIV uitkleden: virus wordt gentherapeutisch medicijn

Interactieve rondleiding

25 leerlingen | 2 lesuren | gratis

Tijdens deze interactieve rondleiding brengen de deelnemers een bezoek aan de onderzoekslabo’s van het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ). Samen met experten denken de leerlingen actief mee en gaan ze op zoek naar een oplossing. Hoe kunnen we van een virus een medicijn maken? Leerlingen krijgen informatie over de biologische structuur van het virus, het moleculair-biologisch strippen en de toepassingen ervan.

 • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO): 3de graad – wetenschappelijke richtingen
 • Periode: In onderling overleg
 • Locatie: Campus UZ Gent
 • Contact:

 

Evolutietheorie

Educatieve website

onbeperkt aantal leerlingen en leerkrachten meerdere lesuren | gratis

Deze website werd opgericht i.h.k.v. een project van wetenschapsfilosoof Johan Braeckman om het begrip van de evolutietheorie in Vlaanderen te verbeteren. Ze schenkt bijzondere aandacht aan vaak terugkomende vragen die mensen zich over de evolutietheorie stellen, maar bevat daarnaast ook een hele verzameling filmpjes, boekentips, links naar ander materiaal en een woordenboek. De site bevat dus geen kant-en-klaarlespakketten of lesvoorbereidingen, maar verzamelt wel een hoop materiaal dat je in de les kan gebruiken, waaronder enkele filmpjes van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) waarmee evolutie ook in het basisonderwijs geïntroduceerd kan worden. Alles is Nederlandstalig. Het ideale startpunt voor de lessen evolutiebiologie! www.evolutietheorie.be

 • Doelgroep: Breed publiek, leerkrachten basis- en secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO)

 

Wat weet je over evolutie?

Educatieve website

onbeperkt aantal leerlingen en leerkrachten | meerdere lesuren | gratis

Leerlingen leren over de evolutietheorie terwijl hun zelfregulerende leervaardigheden worden ondersteund via gebruikerstools verwerkt in de omgeving. De website is het resultaat van een samenwerking tussen de vakgroep Onderwijskunde en verschillende Gentse evolutiebiologen. Ze wordt gebruikt om onderzoek te doen naar digitale leeromgevingen, maar is ook buiten dat onderzoek permanent beschikbaar voor leerkrachten die rond de evolutietheorie willen werken. In de omgeving zitten verschillende informatiebronnen verwerkt zoals animaties en video’s, die de evolutietheorie op velerlei manieren uitleggen aan de leerlingen. www.watweetjeoverevolutie.be

 • Doelgroep: Basisonderwijs: 3de graad, secundair onderwijs (ASO, BSO, KSO, TSO): 1ste graad
 • Contact:

 

Cursuscruisen

Interactieve rondleiding

individueel | hele dag | gratis

Aan de faculteit Wetenschappen kunnen laatstejaarsleerlingen secundair onderwijs cursuscruisen in de opleidingen Wiskunde, Fysica & Sterrenkunde, Informatica, Chemie, Biologie, Biochemie & Biotechnologie, Geologie en Geografie & Geomatica. Samen met een student beleeft de leerling een doorsnee lesdag in het eerste of tweede bachelorjaar. Wanneer en hoelang wordt in onderling overleg bepaald. Studenten uit de gekozen opleiding zorgen ervoor dat de leerling die dag goed begeleid wordt en een antwoord krijgt op alle vragen. Meer info en inschrijvingsformulier via www.ugent.be/we/nl/onderwijs/cursuscruisen

 • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/KSO/TSO): 6de jaar
 • Periode: In onderling overleg
 • Locatie: Afhankelijk van de gekozen opleiding
 • Contact: Meer informatie vind je op de website

 

Ik heb een vraag

Digitaal platform

onbeperkt aantal leerlingen en leerkrachten | onbeperkt | gratis

'Ik heb een vraag' is een vraagbaak voor een breed publiek met vragen over wetenschap en technologie. Wie op zoek is naar wetenschappelijke informatie op het internet, maar verloren raakt in het doolhof van websites, of niet helemaal zeker is van de betrouwbaarheid van de gevonden informatie, zit hier goed! Op 'Ik heb een vraag' kan iedereen terecht met (bijna) alle vragen over wetenschap, geschiedenis, taal, politiek, en nog veel meer. Een wetenschapper verbonden aan een Vlaamse wetenschappelijke instelling beantwoordt je vraag persoonlijk. Heb je een specifieke vraag? Ga ervoor! www.ikhebeenvraag.be

 • Doelgroep: Breed publiek, leerkrachten en leerlingen basis- en secundair onderwijs (ASO, BSO, KSO, TSO).

 

Jongeren met een depressie: nog steeds taboe?

Interactieve les - Lezing

100 leerlingen | 1 lesuur | gratis

De adolescentie is vaak een zeer uitdagende en turbulente periode waarin jongeren op zoek gaan naar een eigen identiteit en geconfronteerd worden met veranderingen op zowel cognitief, gevoelsmatig als lichamelijk vlak. Heel wat jongeren worstelen in deze levensfase met sombere gevoelens, maar vanaf wanneer zijn die gevoelens problematisch? Kunnen jongeren depressief zijn en wat kunnen we eraan doen? In deze workshop komen de leerlingen meer te weten over de symptomen, de ontwikkeling en de mogelijke behandelingen van een depressieve stoornis bij jongeren.

 • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO)
 • Periode: In onderling overleg
 • Locatie: Campus Dunant – Gent
 • Contact:

 

Dag van de Wetenschap

Wetenschapsfestival

onbeperkt aantal leerlingen en leerkrachten | hele dag | gratis

Op de Dag van de Wetenschap is iedereen wetenschapper voor één dag! Het is het grootste wetenschapsevenement in Vlaanderen en Brussel. Iedereen doet eraan mee: innovatieve bedrijven, universiteiten en hogescholen, musea, doe-centra, sterrenwachten en onderzoeksinstellingen. Op de Dag van de Wetenschap komen leerlingen op plaatsen waar ze anders niet binnen mogen. Ze ontdekken er uitvindingen en luisteren er naar professoren en onderzoekers. Hun demonstraties zetten hun wereld helemaal op zijn kop. Of ze kunnen zelf de handen uit de mouwen steken in boeiende workshops. Het WoooW-festival is een van de vele activiteiten die je met je leerlingen kan bezoeken in Gent tijdens de Dag van de Wetenschap. Tientallen wetenschappers van Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, KU Leuven, Odisee en Universiteit Gent zijn die dag present om leerlingen te laten proeven van hun onderzoek. www.wooowfestival.be en www.dagvandewetenschap.be

 • Doelgroep: Basis- en secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO), leerkrachten en breed publiek
 • Periode: zondag 24 november 2019
 • Locatie: Op meerdere locaties in Vlaanderen en Gent. Ook op Campus Kortrijk.
 • Contact:

 

  Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen

  Wedstrijd
  onbeperkt aantal leerlingen | meerdere dagen | € 3/leerling
  Leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs die in hun programma aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen hebben, kunnen zich inschrijven voor de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen. Deze ‘Olympische’ wedstrijden willen leerlingen motiveren en stimuleren om zich verder te verdiepen in de natuurwetenschappen. De beste laureaten mogen Vlaanderen verdedigen tijdens de internationale Olympiades. Inschrijven via www.vonw.be.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO): 3de graad
  • Periode: De data van de rondes kan je op de website vinden.
  • Locatie: De eerste ronde op school, de locaties van de volgende ronde vind je op de website.

   

  Ken je stemkwaliteit

  Workshop

  50 leerlingen en leerkrachten | 2 lesuren | € 50/sessie

  Tijdens deze interactieve workshop leren leerlingen hoe het stemapparaat gebouwd is en hoe stemgeluid geproduceerd wordt. Daarnaast krijgen ze de kans om hun eigen stemkwaliteit te laten opmeten. Tot slot bieden we ook stemhygiënische adviezen en stemopwarmingsoefeningen aan.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus UZ Gent
  • Contact: 

   

  Gehoor en lawaai

  Les - Lezing

  150 leerlingen | 1 lesuur | € 50/sessie

  Tijdens deze lezing krijgen de leerlingen informatie over de bouw en de werking van het oor. De focus ligt op de nadelige effecten van overmatige lawaaiblootstelling. Dat gebeurt aan de hand van illustraties en geluids- en filmfragmenten. Leerlingen ontdekken wat lawaai is en leren de signalen herkennen die kunnen wijzen op een te hoge lawaaiblootstelling. Als afsluiter geven we verschillende tips mee om het gehoor te beschermen.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus UZ Gent
  • Contact:

   

  Maak kennis met de chemie van het leven en de biologie van moleculen

  Workshop

  21 leerlingen | halve dag | € 15/sessie

  Wat doen onderzoekers in een lab moleculaire biologie en biochemie? Met welke technologieën en toestellen werken ze? Wat is DNA? Wat zijn eiwitten en waarom zijn ze belangrijk voor onze gezondheid? Hoe draagt onderzoek bij tot een betere geneeskunde? Op deze en andere vragen krijgen de leerlingen een antwoord tijdens de inleidende les van deze workshop. Aansluitend is er een praktisch gedeelte waarin de leerlingen een korte demo van het laden van een DNA- of eiwitgel zien. Wie dat wenst, kan ook zelf een staaltje proberen te laden. Leerlingen kunnen onder de lichtmicroscoop naar cellen kijken. Indien de tijd het toelaat en naargelang de doelgroep kunnen de leerlingen hun eigen DNA uit speeksel halen, met behulp van keukenproducten.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO)
  • Periode: In onderling overleg (enkel tijdens het 1ste semester)
  • Materiaal: De leerlingen brengen per twee een klein flesje Gatorade, Aquarius of een andere sportdrank met zouten mee. 
  • Locatie: Campus Rommelaere - Gent
  • Contact:

   

  Onderzoek naar HIV-genezing

  Interactieve rondleiding

  15 leerlingen en leerkrachten | 2 lesuren | gratis

  Tijdens het eerste uur krijgen de leerlingen en leerkrachten van twee verschillende lesgevers uitleg over HIV-onderzoek. Het eerste stuk overloopt de geschiedenis van HIV sinds de ontdekking ervan in 1981. Daarna krijgen de deelnemers een zicht op hoe hedendaags onderzoek verloopt en welke mogelijkheden de Universiteit Gent aanbiedt. In het tweede lesuur bezoekt de opgesplitste groep een labo. Tijdens het labobezoek leren de deelnemers cellen tellen en oefenen ze een aantal praktische vaardigheden.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus UZ Gent
  • Contact:

   

  Junior Olympiade Natuurwetenschappen

  Wedstrijd

  onbeperkt aantal leerlingen | meerdere dagen | € 3/leerling

  De Junior Olympiade Natuurwetenschappen richt zich tot jongeren uit de tweede graad secundair onderwijs die aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen in hun lespakket hebben. De bedoeling is leerlingen te enthousiasmeren voor wetenschappen en hen te motiveren om deel te nemen aan de andere olympiades als ze in de derde graad zitten. De Junior Olympiade vaardigt geen leerlingen af naar de internationale Olympiade, maar de besten uit de tweede ronde worden beloond met een gouden, zilveren of bronzen medaille. Inschrijven via www.vonw.be.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO): 2de graad
  • Periode: De data van de rondes kan je op de website vinden.
  • Locatie: De eerste ronde op school, de locaties van de volgende ronde vind je op de website.
  • Contact:

   

  Topdokters? Topingenieurs!

  Workshop

  20 leerlingen | 2 lesuren tot max. 1 halve dag | gratis

  Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in onze gezondheidszorg, en dit zowel voor de diagnose van de patiënt (denk maar aan MRI-, CT- en ultrageluid-scanners waarmee medische beelden worden gemaakt) als voor de opvolging en behandeling van de patiënt (met op maat gemaakte medische implantaten, allerlei meetsensoren, elektrodes die worden geïmplanteerd in de hersenen …). Onze universiteiten hebben dit goed begrepen, en het is dan ook mogelijk om je als burgerlijk ingenieur te specialiseren in de biomedische ingenieurswetenschappen. Je kan als ingenieur terecht in bv. ziekenhuizen, de (bio)medische industrie, of wetenschappelijk onderzoek. Deze specialisatie is dus uitermate geschikt voor leerlingen met een brede interesse in zowel technische vakken als in biologie en geneeskunde! Tijdens het bezoek aan ons labo worden leerlingen aan de hand van een aantal workshops ondergedompeld in de biomedische ingenieurswereld. Zo komen onder andere onderwerpen rond hart- en vaatziekten en orgaantransplantatie aan bod. Enkele voorbeelden van mogelijke activiteiten? (a) De leerlingen krijgen uitgebreid te zien - en te voelen - hoe ons hart er vanbinnen uitziet met een dissectie van een varkenshart, en ze leren hoe we met behulp van ultrageluid diep in ons hart kunnen kijken. (b) We tonen op ons levensgroot ‘kloppend’ model van het hart- en bloedvatensysteem wat er gebeurt als de dokter je bloeddruk neemt, en hoe laat het nu precies is wanneer de dokter meldt dat je bloeddruk 12 over 8 is. (c) De leerlingen krijgen natuurlijke hartkleppen te zien (en te voelen), en ze ontdekken hoe kunstkleppen er in het echt uitzien. (d) Interventiecardiologen in spé kunnen alvast oefenen in het openen van een vernauwde slagader! (e) We tonen hoe computermodellen ons helpen om donororganen beter te bewaren voor transplantatie. (f) We tonen hoe computermodellen een belangrijke rol spelen bij de diagnose, prognose en behandeling van patiënten. www.biommeda.ugent.be/research.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO): 3de graad - wetenschappelijke richtingen
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus UZ – Gent
  • Contact: