Onderzoek naar HIV-genezing

Interactieve rondleiding

15 leerlingen en leerkrachten | 2 lesuren | gratis

Tijdens het eerste uur krijgen de leerlingen en leerkrachten van twee verschillende lesgevers uitleg over HIV-onderzoek. Het eerste stuk overloopt de geschiedenis van HIV sinds de ontdekking ervan in 1981. Daarna krijgen de deelnemers een zicht op hoe hedendaags onderzoek verloopt en welke mogelijkheden de Universiteit Gent aanbiedt. In het tweede lesuur bezoekt de opgesplitste groep een labo. Tijdens het labobezoek leren de deelnemers cellen tellen en oefenen ze een aantal praktische vaardigheden.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus UZ Gent
  • Contact: