Aanbod menskunde voor leerlingen BSO

Dag van de Wetenschap

Wetenschapsfestival

onbeperkt aantal leerlingen en leerkrachten | hele dag | gratis

Op de Dag van de Wetenschap is iedereen wetenschapper voor één dag! Het is het grootste wetenschapsevenement in Vlaanderen en Brussel. Iedereen doet eraan mee: innovatieve bedrijven, universiteiten en hogescholen, musea, doe-centra, sterrenwachten en onderzoeksinstellingen. Op de Dag van de Wetenschap komen leerlingen op plaatsen waar ze anders niet binnen mogen. Ze ontdekken er uitvindingen en luisteren er naar professoren en onderzoekers. Hun demonstraties zetten hun wereld helemaal op zijn kop. Of ze kunnen zelf de handen uit de mouwen steken in boeiende workshops. Het WoooW-festival is een van de vele activiteiten die je met je leerlingen kan bezoeken in Gent tijdens de Dag van de Wetenschap. Tientallen wetenschappers van Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, KU Leuven, Odisee en Universiteit Gent zijn die dag present om leerlingen te laten proeven van hun onderzoek. www.wooowfestival.be en www.dagvandewetenschap.be

 • Doelgroep: Basis- en secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO), leerkrachten en breed publiek
 • Periode: zondag 24 november 2019
 • Locatie: Op meerdere locaties in Vlaanderen en Gent. Ook op Campus Kortrijk.
 • Contact:

 

  Evolutietheorie

  Educatieve website

  onbeperkt aantal leerlingen en leerkrachten meerdere lesuren | gratis

  Deze website werd opgericht i.h.k.v. een project van wetenschapsfilosoof Johan Braeckman om het begrip van de evolutietheorie in Vlaanderen te verbeteren. Ze schenkt bijzondere aandacht aan vaak terugkomende vragen die mensen zich over de evolutietheorie stellen, maar bevat daarnaast ook een hele verzameling filmpjes, boekentips, links naar ander materiaal en een woordenboek. De site bevat dus geen kant-en-klaarlespakketten of lesvoorbereidingen, maar verzamelt wel een hoop materiaal dat je in de les kan gebruiken, waaronder enkele filmpjes van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) waarmee evolutie ook in het basisonderwijs geïntroduceerd kan worden. Alles is Nederlandstalig. Het ideale startpunt voor de lessen evolutiebiologie! www.evolutietheorie.be

  • Doelgroep: Breed publiek, leerkrachten basis- en secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO)

   

  Gehoor en lawaai

  Les - Lezing

  150 leerlingen | 1 lesuur | € 50/sessie

  Tijdens deze lezing krijgen de leerlingen informatie over de bouw en de werking van het oor. De focus ligt op de nadelige effecten van overmatige lawaaiblootstelling. Dat gebeurt aan de hand van illustraties en geluids- en filmfragmenten. Leerlingen ontdekken wat lawaai is en leren de signalen herkennen die kunnen wijzen op een te hoge lawaaiblootstelling. Als afsluiter geven we verschillende tips mee om het gehoor te beschermen.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus UZ Gent
  • Contact:

   

  Ik heb een vraag

  Digitaal platform

  onbeperkt aantal leerlingen en leerkrachten | onbeperkt | gratis

  'Ik heb een vraag' is een vraagbaak voor een breed publiek met vragen over wetenschap en technologie. Wie op zoek is naar wetenschappelijke informatie op het internet, maar verloren raakt in het doolhof van websites, of niet helemaal zeker is van de betrouwbaarheid van de gevonden informatie, zit hier goed! Op 'Ik heb een vraag' kan iedereen terecht met (bijna) alle vragen over wetenschap, geschiedenis, taal, politiek, en nog veel meer. Een wetenschapper verbonden aan een Vlaamse wetenschappelijke instelling beantwoordt je vraag persoonlijk. Heb je een specifieke vraag? Ga ervoor! www.ikhebeenvraag.be

  • Doelgroep: Breed publiek, leerkrachten en leerlingen basis- en secundair onderwijs (ASO, BSO, KSO, TSO).

   

  Jongeren met een depressie: nog steeds taboe?

  Interactieve les - Lezing

  100 leerlingen | 1 lesuur | gratis

  De adolescentie is vaak een zeer uitdagende en turbulente periode waarin jongeren op zoek gaan naar een eigen identiteit en geconfronteerd worden met veranderingen op zowel cognitief, gevoelsmatig als lichamelijk vlak. Heel wat jongeren worstelen in deze levensfase met sombere gevoelens, maar vanaf wanneer zijn die gevoelens problematisch? Kunnen jongeren depressief zijn en wat kunnen we eraan doen? In deze workshop komen de leerlingen meer te weten over de symptomen, de ontwikkeling en de mogelijke behandelingen van een depressieve stoornis bij jongeren.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Dunant – Gent
  • Contact:

   

  Junior Olympiade Natuurwetenschappen

  Wedstrijd

  onbeperkt aantal leerlingen | meerdere dagen | € 3/leerling

  De Junior Olympiade Natuurwetenschappen richt zich tot jongeren uit de tweede graad secundair onderwijs die aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen in hun lespakket hebben. De bedoeling is leerlingen te enthousiasmeren voor wetenschappen en hen te motiveren om deel te nemen aan de andere olympiades als ze in de derde graad zitten. De Junior Olympiade vaardigt geen leerlingen af naar de internationale Olympiade, maar de besten uit de tweede ronde worden beloond met een gouden, zilveren of bronzen medaille. Inschrijven via www.vonw.be.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO): 2de graad
  • Periode: De data van de rondes kan je op de website vinden.
  • Locatie: De eerste ronde op school, de locaties van de volgende ronde vind je op de website.
  • Contact:

   

  Ken je stemkwaliteit

  Workshop

  50 leerlingen en leerkrachten | 2 lesuren | € 50/sessie

  Tijdens deze interactieve workshop leren leerlingen hoe het stemapparaat gebouwd is en hoe stemgeluid geproduceerd wordt. Daarnaast krijgen ze de kans om hun eigen stemkwaliteit te laten opmeten. Tot slot bieden we ook stemhygiënische adviezen en stemopwarmingsoefeningen aan.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus UZ Gent
  • Contact: 

   

  Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen

  Wedstrijd
  onbeperkt aantal leerlingen | meerdere dagen | € 3/leerling
  Leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs die in hun programma aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen hebben, kunnen zich inschrijven voor de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen. Deze ‘Olympische’ wedstrijden willen leerlingen motiveren en stimuleren om zich verder te verdiepen in de natuurwetenschappen. De beste laureaten mogen Vlaanderen verdedigen tijdens de internationale Olympiades. Inschrijven via www.vonw.be.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO): 3de graad
  • Periode: De data van de rondes kan je op de website vinden.
  • Locatie: De eerste ronde op school, de locaties van de volgende ronde vind je op de website.

   

  Wat weet je over evolutie?

  Educatieve website

  onbeperkt aantal leerlingen en leerkrachten | meerdere lesuren | gratis

  Leerlingen leren over de evolutietheorie terwijl hun zelfregulerende leervaardigheden worden ondersteund via gebruikerstools verwerkt in de omgeving. De website is het resultaat van een samenwerking tussen de vakgroep Onderwijskunde en verschillende Gentse evolutiebiologen. Ze wordt gebruikt om onderzoek te doen naar digitale leeromgevingen, maar is ook buiten dat onderzoek permanent beschikbaar voor leerkrachten die rond de evolutietheorie willen werken. In de omgeving zitten verschillende informatiebronnen verwerkt zoals animaties en video’s, die de evolutietheorie op velerlei manieren uitleggen aan de leerlingen. www.watweetjeoverevolutie.be

  • Doelgroep: Basisonderwijs: 3de graad, secundair onderwijs (ASO, BSO, KSO, TSO): 1ste graad
  • Contact: