Bos & klimaat

Interactieve rondleiding

20 leerlingen | halve dag | € 40/groep

In het Aelmoeseneiebos staat een meettoren van 35 m hoog. Op de toren meten we het hele jaar door temperatuur, luchtvochtigheid en andere weerelementen. Door alle metingen samen te bekijken, kunnen we zien hoe het bos het klimaat beïnvloedt. Leerlingen meten in het bos o.a. elementen van microklimaat. Ze vergelijken hun resultaten met metingen die op hetzelfde moment (en in het verleden) op de toren en in het bos gebeur(d)en. Via een iPad kunnen leerlingen in het bos grafieken met die meetgegevens bekijken en achtergrondinformatie over bv. de meetinstrumenten opzoeken. www.aelmoeseneiebos.ugent.be

  • Doelgroep: 6de leerjaar basisonderwijs en 1ste graad secundair onderwijs. Het niveau wordt aangepast aan de doelgroep.
  • Periode: In onderling overleg
  • Materiaal: Deelnemers dragen geschikte kledij. De activiteit vindt buiten plaats, in het bos.
  • Locatie: Campus Gontrode (Labo voor Bos & Natuur)
  • Contact: (0498 73 98 85)