Fotosynthese: zonder licht geen leven

Workshop

20 leerlingen | 2 lesuren | € 75/groep

In het laboratorium van de Plantentuin onderzoeken leerlingen zelfstandig het fotosyntheseproces bij planten. Op basis van plantenmateriaal uit de plantentuin worden experimenten uitgevoerd rond het belang van licht bij fotosynthese en de productie van zuurstofgas. Ook is er aandacht voor de aanwezigheid van huidmondjes en de productie van zetmeel in groene bladeren. www.ugent.be/museum/nl/scholen

  • Doelgroep: Basisonderwijs: 3de graad en secundair onderwijs: 1ste graad
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Ledeganck - Gent
  • Materiaal: De leerlingen brengen een potlood mee.
  • Contact: