Oude bossen in een nieuwe omgeving

Les + optionele excursie

30 leerlingen | 2 lesuren + optionele excursie | gratis

In deze les gaan we dieper in op het belang van oude bossen en de rol die de kruidlaag daarin speelt. We ontdekken hoe het bos werkt als ecosysteem en welke diensten het levert aan mens en milieu. Daarnaast hebben we het over de kwetsbaarheid van die bossen en van de kruidlaag onder invloed van enkele bedreigende factoren (veranderend bosbeheer, klimaatverandering en verhoogde stikstofhoeveelheden). We vergelijken oude met recente bossen en bekijken de planten die zulke bossen typeren. Door middel van beeldmateriaal en anekdotes ontrafelen we op een interactieve manier de mysteries rond de bossen. Daarnaast is er de mogelijkheid om op excursie te gaan in het Aelmoeseneiebos in Gontrode, een oud bos in eigendom van de UGent. We beloven dat het een tocht door de tijd wordt! www.aelmoeseneiebos.ugent.be

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (TSO/ASO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: In onderling overleg: op school of op Campus Gontrode (Labo voor Bos & Natuur)
  • Contact: