Pratend bos - educatief programma

Workshop met voorstelling educatief programma

20 leerkrachtenhalve dag | € 10/deelnemer

Sinds 1968 is het Aelmoeseneiebos in Gontrode een uniek onderdeel van het patrimonium van de Universiteit Gent. In het bos ligt een wetenschappelijke zone met daarin een meettoren van 35 m hoog en heel wat meetapparatuur en proefopstellingen. Dit openluchtlaboratorium biedt wetenschappers en studenten de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de werking van bomen en bossen. De nadruk ligt hierbij op de milieubeschermende functie van bossen. Het onderzoek werd vertaald naar een educatief programma, gebaseerd op de eindtermen. Enerzijds worden diverse elementen van het microklimaat gemeten en anderzijds wordt de groei van bomen in kaart gebracht door de sapstroom te monitoren. Via iPads worden de historische en realtime meetgegevens vergeleken; er wordt gezocht naar verbanden tussen zonnestraling, temperatuur, sapstroom, diktegroei … en er worden besluiten geformuleerd. De workshop biedt leerkrachten de kans om zich te verdiepen in het wetenschappelijk onderzoek naar de factoren die de groei van bomen beïnvloeden en naar de respons van bossen op klimaatverandering. www.aelmoeseneiebos.UGent.be

  • Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs
  • Periode: In onderling overleg
  • Materiaal: Deelnemers dragen geschikte kledij. De activiteit vindt buiten plaats, in het bos.
  • Locatie: Campus Gontrode (Labo voor Bos & Natuur)
  • Contact: (0498 73 98 85)