Van toendra tot evenaar

Themawandeling

20 leerlingen | halve dag | € 40/sessie

De leerlingen maken een wereldreis om kennis te maken met de verschillende vegetaties op aarde. Aan de hand van enkele concrete voorbeelden in de Plantentuin ontdekken ze kenmerken die specifiek zijn voor bepaalde bomen en planten. Ze staan ook even stil bij het nut van die planten voor mensen, de ecologische voordelen die ze opleveren en de mogelijke bedreigingen. www.ugent.be/museum/nl/scholen

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (BSO/TSO/KSO/ASO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Ledeganck - Gent
  • Contact: