Het leven zoals het is: bacteriën en hun eindeloze mogelijkheden

Workshop

10 à 15 leerkrachten | halve dag | gratis

Bacteriën zitten overal: in het water, op de tafel, op onze huid en zelfs in onze mond. Bacteriën hoeven niet 'slecht' te zijn. Vaak verrichten ze nuttige taken zoals afval recycleren, voeding verteren en water zuiveren. Het onderzoek naar nieuwe toepassingsmogelijkheden van bacteriën staat dan ook niet stil! Het onderzoekscentrum CMET (Centrum voor Microbiële Ecologie en Technologie) organiseert workshops voor leerkrachten secundair onderwijs zodat zij weten wat er vandaag écht leeft binnen de wetenschappelijke wereld en ze die kennis kunnen doorgeven aan hun leerlingen. Leerkrachten komen tijdens de interactieve workshop meer te weten over de meest recente ontwikkelingen op het vlak van microbiële toepassingen. Tijdens de lezingen wordt voldoende aandacht geschonken aan praktijkvoorbeelden en 'fun facts'. Verder ontdekken leerkrachten tijdens de praktijksessies allerhande leuke experimenten met bacteriën die ze (mits minimale herwerking) kunnen opnemen in het eigen lessenpakket. Na deze workshop zijn ze niet alleen in staat hun lessen een update te geven, maar kunnen ze tegelijkertijd de leerlingen jaar op jaar warm maken voor wetenschap en biotechnologie. www.cmet.ugent.be