DNA-diagnostiek bij dieren

Workshop

12 leerlingen | hele dag | gratis

Tijdens deze workshop zal elke leerling twee DNA-testen integraal uitvoeren: een geslachtsbepaling van vogels en de detectie van een mutatie die coördinatiestoornissen veroorzaakt bij Mechelse herders. Aangezien het geslacht van een vogel (belangrijk naar verkoop toe en voor het opstellen van broedprogramma’s) niet altijd zichtbaar is (jonge vogels, monomorfe vogels) is een DNA-test vaak aangewezen. Eerst wordt DNA vrijgesteld uit de follikels van een aantal pluimpjes en vervolgens worden via PCR geslachtschromosoom-specifieke DNA-fragmentjes vermeerderd. Deze fragmentjes worden nadien gevisualiseerd via agarose gelelektroforese, waaruit het geslacht van de vogel wordt afgeleid. Het opsporen van een mutatie in het KCNJ10 gen die coördinatiestoornissen veroorzaakt bij Mechelse herders is belangrijk om op basis hiervan te fokken naar een populatie die vrij is van deze stoornis. Na vrijstelling van DNA uit bloed wordt de mutatie aangetoond via een qPCR genotyperingsassay met fluorescent gelabelde probes. De zuiverheid en concentratie van het vrijgestelde DNA zal ook bepaald worden via Nanodrop analyse. In samenspraak met het labo kunnen leerlingen eventueel zelf stalen meebrengen.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO): 3de graad
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Heide - Merelbeke
  • Contact: