Veiligheid in het chemielokaal

Nascholing

25 leerkrachten | halve dag | € 40/deelnemer

In het dagelijks leven sorteer je afval naargelang de aard van het gebruikte materiaal, de mogelijke gevaren, etc. Het is belangrijk dat je leert hoe je omspringt met gevaarlijke en/of milieuonvriendelijke stoffen. Tijdens deze nascholing worden thema’s zoals wetgeving rond chemische producten, de afvalstromen op school en de opslag en etikettering van stoffen grondig behandeld. Na afloop van de nascholing kun je werken met de COS-brochure en de online databank www.gevaarlijkestoffen.be. De hand-outs van de voordracht worden ter beschikking gesteld. www.leerkrachtenwetenschappen.ugent.be