Als ik minister van Onderwijs was, dan ... Een leerlingendebat over onderwijskansen in Vlaanderen.

Workshop

25 leerlingen | 2 uur | gratis

Via een interactief spel worden de leerlingen geconfronteerd met hoe bepaalde kenmerken hun kansen in het Vlaamse onderwijssysteem vergroten of net gaan beperken. Persoonskenmerken zijn niet alleen een onderdeel van de eigen identiteit maar worden ook gebruikt om de samenleving te ordenen. Dat geeft aanleiding tot een leerlingendebat dat de bewustwording van maatschappelijke ongelijkheid en sociale categorisatie stimuleert. Daarbij wordt de rol van het secundair onderwijs als (re)productief instituut verduidelijkt. Na het debat worden de leerlingen in groepjes aan het werk gezet om zelf analyses uit te voeren rond een specifieke onderwijskans. Charlotte Maene en Emma Degroote van de opleiding Sociologie ondersteunen hen om op basis van cijfermateriaal tot conclusies te komen: wat kan (on)mogelijk gezegd worden aan de hand van statistiek? Die resultaten presenteren ze aan elkaar.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (TSO/KSO/ASO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Aula - Gent
  • Contact: