Als ik minister van Onderwijs was, dan ... Een leerlingendebat over onderwijskansen in Vlaanderen

Workshop

25 leerlingen | 2 lesuren | gratis

Via een interactief spel confronteren we de leerlingen met hoe bepaalde persoonskenmerken hun kansen in het Vlaamse onderwijssysteem vergroten of net beperken. Persoonskenmerken zijn niet alleen een onderdeel van de eigen identiteit maar worden ook gebruikt om de samenleving te ordenen. Dat geeft aanleiding tot een leerlingendebat dat de bewustwording van maatschappelijke ongelijkheid en sociale categorisatie stimuleert. Daarbij wordt de rol van het secundair onderwijs als (re)productief instituut verduidelijkt. Na het debat zetten we de leerlingen in groepjes aan het werk om zelf analyses uit te voeren rond een specifieke onderwijskans. Charlotte Maene en Emma Degroote van de opleiding Sociologie ondersteunen hen om op basis van cijfermateriaal tot conclusies te komen: wat kunnen we (on)mogelijk zeggen aan de hand van statistiek? Die resultaten presenteren de leerlingen aan elkaar.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/KSO/TSO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Aula - Gent
  • Contact: