Forumdag humane wetenschappen: burgerschap

Nascholing

200 leerkrachten | hele dag | € 55/deelnemer

Op de Forumdag kunnen leerkrachten (in spe) zich bijscholen op het vlak van actuele en complexe maatschappelijke thema’s. De De thema’s van de voorbije edities waren ‘Bruto Binnenlands Geluk onder druk?’ (2013), ‘Kunst, een levensnoodzakelijk goed?’ (2014), ‘Mensenrechten’ (2015), ‘Vluchtelingen en onderwijs’ (2016), ‘Psychische aandoeningen, angstcultuur en stigmatisering’ (2017) en ‘Omgaan met feiten en fictie. Mediawijsheid herbekeken’ (2018). De editie 2019 voorziet twee masterclasses. Het plenaire gedeelte voorziet lezingen van specialisten uit het veld en in diverse workshops staat de didactische uitwerking van het thema centraal. Op de markt vind je standjes van diverse maatschappelijk geëngageerde organisaties en verenigingen. Laat je inspireren door het rijkelijk aanwezige lesmateriaal om zelf een vakoverschrijdend project of een les over cultuur- en gedragswetenschappen zinvol in te vullen. www.pswslo.ugent.be

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO): 2de en 3de graad
  • Periode: woensdag 13 maart 2019 (9.15 u. – 15.30 u.)
  • Locatie: Campus Aula – Gent
  • Contact: