Lexicon

Educatief pakket (online)

25 leerlingen | 2 lesuren | gratis

Dit educatief pakket focust op historische en actuele sleutelbegrippen met als doel de samenleving te interpreteren. De begrippen worden telkens verduidelijkt aan de hand van bronnen (grafieken, stripverhalen, cartoons, gedichten enz.). Bij elk begrip hoort zowel een inhoudelijke toelichting als enkele mogelijke didactische uitwerkingen die in klasverband toegepast kunnen worden. De begrippen houden verband met de vakken geschiedenis, cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen. De volledige lijst is online terug te vinden op www.pswslo.ugent.be (rubriek lesmateriaal).