Radicalisering en Syriëstrijders

Workshop

20 leerlingen | 2 lesuren  | gratis

België kent in vergelijking met de buurlanden een groot aantal Syriëstrijders. Waarom is dat zo? In deze workshop kijken Bart Van de Putte en Melissa Ceuterick van de opleiding Sociologie verder dan wat in de pers verschijnt over het fenomeen van de radicalisering bij etnische minderheden. Ze zoeken naar maatschappelijke omstandigheden die helpen verklaren waarom sommige jongeren radicaliseren: economische moeilijkheden, moeilijke schoolloopbanen, depressies, gevoelens van achterstelling, criminaliteit ...

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/KSO/TSO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Aula - Gent
  • Contact: